Ban Giám đốc


Ban Giám đốc học viện múa việt nam đương nhiệm

TS, NSƯT Trần Văn Hải

Q. Giám đốc Học viện

Email: haitv@vnad.edu.vn

TS Lê Hải Minh

Phó Giám đốc Học viện

Email: minhlh@vnad.edu.vn

ThS Trần Văn Tuấn

Phó Giám đốc Học viện

Email: tuantv@vnad.edu.vn

lãnh đạo học viện múa việt nam qua các thời kỳ

Bà Nguyễn Thị Nhàn

Nguyên Q. Hiệu trưởng

NSƯT Hoàng Châu

Nguyên Hiệu trưởng

Ông Lê Anh

Nguyên Q. Hiệu trưởng

Ông Lê Thường

Nguyên Q. Hiệu trưởng

Đoàn Kim Bình

Nguyên Hiệu trưởng

Ông Lê Đức Vân

Nguyên Hiệu trưởng

NGƯT Hoàng Điệp

Nguyên Hiệu trưởng

NGND Nguyễn Thanh Thủy

Nguyên Hiệu trưởng

NGND Trần Quốc Cường

Nguyên Hiệu trưởng

TS, NSND Nguyễn Văn Quang

Nguyên Q. Giám đốc Học viện

Bà Đỗ Thị Phương Hà

Nguyên Phó Hiệu trưởng

NSND Thái Ly

Nguyên Phó Hiệu trưởng

NSƯT Nguyễn Thị Ngân Quý

Nguyên Phó Hiệu trưởng

Ông Nguyễn Thường

Nguyên Phó Hiệu trưởng

NGND Phùng Hồng Quỳ

Nguyên Phó Hiệu trưởng

Ông Hoàng Em

Nguyên Phó Hiệu trưởng

TS, NGND Vũ Dương Dũng

Nguyên Phó Hiệu trưởng

ThS, NGƯT Đỗ Thị Thu Hằng

Nguyên Phó Hiệu trưởng