Hội đồng trường

Hội đồng trường học viện múa việt nam

nhiệm kỳ 2020 - 2025

thành viên bên trong học viện múa việt nam

TS, NGƯT Nguyễn Thúy Nga

Chủ tịch Hội đồng Trường

Email: ngant@vnad.edu.vn

TS, NSƯT Trần Văn Hải

Bí thư Đảng ủy, Q. Giám đốc Học viện

Email: haitv@vnad.edu.vn

TS Lê Hải Minh

Phó Giám đốc Học viện

Email: minhlh@vnad.edu.vn

ThS Bùi Thanh Tú

Trưởng Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Thư ký Hội đồng trường

Email: tubt@vnad.edu.vn

ThS, NSƯT Nguyễn Quỳnh Lan

Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Thực nghiệm biểu diễn

Email: lannq@vnad.edu.vn

ThS Nguyễn Xuân Trường

Trưởng Phòng Hành chính, Tổng hợp

Chủ tịch Công đoàn Học viện

Email: truongnx@vnad.edu.vn

TS Phạm Thị Hồng Hạnh

Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Email: hanhpth@vnad.edu.vn

ThS Nguyễn Hồng Vân

Phó trưởng Phòng Hành chính, Tổng hợp

Email: vannh@vnad.edu.vn

ThS Đoàn Thị Thanh Vân

Phó trưởng Khoa Âm nhạc

Email: hanhpth@vnad.edu.vn

SV Hồ Nhật Phòng

Lớp K5 Biên đạo múa

thành viên bên ngoài học viện múa việt nam

ThS Phan Linh Chi

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

TS, NSND Phạm Anh Phương

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, GVCC Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

PGS, TS Bùi Hoài Sơn

Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

TS, NSND, Đại tá Nguyễn Thị Thu Hà

Giám đốc Nhà hát thực hành, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

ThS, NSƯT Trần Ly Ly

Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn