Hội đồng trường


GIỚI THIỆU

Hội đồng trường Học viện Múa Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025) được thành lập theo Quyết định số 3325/QĐ-BVHTTDL ngày 11/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm 15 thành viên.

Hội đồng trường Học viện Múa Việt Nam thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

LIÊN HỆ

Địa chỉ: Tầng 2, Nhà Hiệu bộ

Điện thoại: 024.3792.0562

Email: hdt@vnad.edu.vn

Website: vnad.edu.vn

thành viên bên trong học viện múa việt nam

TS, NGƯT Nguyễn Thúy Nga

Chủ tịch Hội đồng trường

Email: ngant@vnad.edu.vn

TS, NSƯT Trần Văn Hải

Thành viên Hội đồng trường

Bí thư Đảng ủy, Q. Giám đốc Học viện

Email: haitv@vnad.edu.vn

TS Lê Hải Minh

Thành viên Hội đồng trường

Phó Giám đốc Học viện

Email: minhlh@vnad.edu.vn

ThS Bùi Thanh Tú

Thư ký Hội đồng trường

Phó trưởng Phòng Công tác học sinh, sinh viên và Thư viện

Email: tubt@vnad.edu.vn

ThS, NSƯT Nguyễn Quỳnh Lan

Thành viên Hội đồng trường

Trưởng Khoa Biên đạo và Huấn luyện múa

Email: lannq@vnad.edu.vn

ThS Nguyễn Xuân Trường

Thành viên Hội đồng trường

Trưởng Phòng Hành chính, Tổng hợp

Email: truongnx@vnad.edu.vn

TS Phạm Thị Hồng Hạnh

Thành viên Hội đồng trường

Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Email: hanhpth@vnad.edu.vn

ThS Nguyễn Hồng Vân

Thành viên Hội đồng trường

Phó trưởng Phòng Hành chính, Tổng hợp, Kế toán trưởng

Email: vannh@vnad.edu.vn

ThS Đoàn Thị Thanh Vân

Thành viên Hội đồng trường

Phó trưởng Khoa Âm nhạc

Email: vandtt@vnad.edu.vn

Sinh viên Hồ Nhật Phòng

Thành viên Hội đồng trường

Lớp K5 Biên đạo múa

thành viên bên ngoài học viện múa việt nam

ThS Phan Linh Chi

Thành viên Hội đồng trường

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

PGS, TS Bùi Hoài Sơn

Thành viên Hội đồng trường

Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

TS, NSND Phạm Anh Phương

Thành viên Hội đồng trường

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam

TS, NSND, Đại tá Nguyễn Thị Thu Hà

Thành viên Hội đồng trường

Giám đốc Nhà hát thực hành, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

ThS, NSƯT Trần Ly Ly

Thành viên Hội đồng trường

Q. Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn