trung tâm

Đào tạo và Thực nghiệm biểu diễn

LIÊN HỆ

Địa chỉ : Trung tâm Đào tạo và Thực nghiệm biểu diễn, tầng 1, nhà A

Điện thoại : 024.3792.0935

Email : ttdttnbd@vnad.edu.vn

giới thiệu

Trung tâm Đào tạo và Thực nghiệm biểu diễn là một đơn vị mới được sáp nhập từ Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng và Nhà hát thực nghiệm & Biểu diễn từ tháng 1 năm 2019.

Trung tâm Đào tạo và Thực nghiệm biểu diễn có chức năng: Đào tạo mở rộng, bồi dưỡng nâng cao về nghệ thuật múa theo khóa học và cấp học cho mọi đối tượng học viên; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng với các cơ sở đào tạo ở trong nước và nước ngoài về nghệ thuật múa; tham gia tổ chức biểu diễn các chương trình nghệ thuật phục vụ công tác đối nội, đối ngoại, phục vụ chính trị; sáng tác và dàn dựng các tác phẩm múa, chọn lọc và xây dựng các chương trình biểu diễn để giảng dạy cho học sinh, sinh viên. Tổ chức cho học sinh sinh viên, tham dự các cuộc thi tài năng nghệ thuật múa ở trong và ngoài nước; tổ chức thực tập tốt nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Diễn viên Múa.

Ngay từ khi thành lập, lãnh đạo Trung tâm đã xác định được tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của Trung tâm để từ đó xác định những nhiệm vụ quan trọng cần đạt được. Trung tâm Đào tạo và Thực nghiệm biểu diễn gồm có 02 bộ phận: Bộ phận Đào tạo bồi dưỡng và Bộ phận Thực nghiệm biểu diễn; mỗi bộ phận đảm trách nhiệm vụ cụ thể được giao.

Dù là một đơn vị còn non trẻ trong Học viện nhưng Trung tâm đã gặt hái được những thành tích đáng khích lệ, góp phần khẳng định danh tiếng của nhà trường:

  • Giải nhất Cuộc thi “Tài năng biểu diễn Nghệ thuật Múa toàn quốc năm 2002”.

  • Giải Nhì cuộc thi sáng tác “Tác phẩm Múa ít người toàn quốc năm 2007” (không có giải Nhất).

  • Huy chương Bạc, Vàng Hội diễn Ca múa nhạc toàn quốc năm 2003, 2004 2010, 2012 (tác phẩm biên đạo).

  • Huy chương Vàng Hội diễn sinh viên các trường nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc 2007 (tác phẩm biên đạo).

  • Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” liên tục từ 2007 đến nay 2019.

  • Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” năm 2009, 2014 và 2018.

Với những thành tích đã đạt được, tập thể cán bộ, giảng viên của Trung tâm luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình để tiếp tục phát huy các thế mạnh vốn có, đóng góp vào sự phát triển, trưởng thành của Học viện Múa Việt Nam.

Trung tâm sẽ khai thác tối đa những tiềm năng sáng tạo nghệ thuật của người học bằng cách coi người học là trọng tâm; tạo cho học viên, học sinh sinh viên một môi trường học tập nghệ thuật văn minh và chuyên nghiệp với cơ sở vật chất tiêu chuẩn và đội ngũ giáo viên có bằng cấp và trình độ giảng dạy cao dưới sự quản lý và đảm bảo tối đa về chất lượng giảng dạy của Học viện Múa Việt Nam.

Trung tâm Đào tạo và Thực nghiệm biểu diễn mong muốn trở thành một trung tâm nghệ thuật tiên phong trong việc xây dựng một môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, cấp tiến đứng đầu trong các trung tâm nghệ thuật có uy tín hiện nay trên cả nước.

1. Chức năng:

Đào tạo mở rộng, bồi dưỡng nâng cao, đề xuất Giám đốc Học viện cấp chứng chỉ công nhận trình độ nghệ thuật múa theo khoá học và cấp học cho mọi đối tượng học viên;

Tổ chức biểu diễn và xây dựng các chương trình nghệ thuật phục vụ công tác đối nội, đối ngoại, phục vụ chính trị. Phối hợp với Khoa Diễn viên múa tổ chức cho học sinh, sinh viên tham dự các cuộc thi tài năng nghệ thuật múa trong nước và Quốc tế.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Bộ phận Đào tạo bồi dưỡng

a. Mở lớp bồi dưỡng các tài năng múa để tạo nguồn tuyển sinh chính quy cho các khoá đào tạo của Học viện;

b. Giáo dục thẩm mỹ về nghệ thuật múa để đưa múa đến gần hơn với mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi;

c. Báo cáo tài chính theo từng khóa học;

d. Ngoài hình thức đào tạo tại Học viện, xây dựng mạng lưới đào tạo kết hợp nhằm mục tiêu hỗ trợ, bồi dưỡng nâng cao trình độ các cán bộ hoạt động nghệ thuật phong trào trong toàn quốc;

e. Ngoài lĩnh vực chuyên môn múa, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các lĩnh vực chuyên môn khác được phép hoạt động dịch vụ.

2.2. Bộ phận Thực nghiệm biểu diễn

a. Xây dựng kế hoạch định kỳ chương trình thực tập biểu diễn cho HSSV thông qua các cuộc thi, chương trình biểu diễn…;

b. Tổ chức thực tập tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên;

c. Tham mưu, đề xuất các phương án tổ chức chương trình biểu diễn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo diễn viên múa trình Lãnh đạo Học viện xem xét quyết định.


cán bộ, diễn viên trung tâm đào tạo và thực nghiệm biểu diễn

ThS. NSƯT

Nguyễn Quỳnh Lan

Giám đốc Trung tâm

Email: lannq@vnad.edu.vn

ThS. Sân Thị Thủy

Phó Giám đốc Trung tâm

Email: thuyst@vnad.edu.vn

cộng tác viên trung tâm đào tạo và thực nghiệm biểu diễn