HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546 ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
Hội nghị Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

ThS. Trịnh Thị Hồng Hạnh

13/01/2022

Bài viết Tổng kết công tác Đoàn năm 2021.docx