HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546 ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
Thư chúc tết của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022

Học viện múa Việt Nam

18/01/2022

Thư chúc Tết.pdf