HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546 ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
Công bố quyết định bổ nhiệm phó trưởng khoa Văn hóa và kiến thức cơ bản

ThS. Trần Hải Yến

17/01/2022

Bo nhiem_Nhung 17.01.2022.doc