HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546 ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
Học viện Múa Việt Nam – đơn vị tài trợ chính

cuộc thi “Bước nhảy xóa mọi khoảng cách” cho người khiếm thị

Nguyễn Thúy Nga - Chủ tịch Hội đồng Trường

18/04/2022

CUỘC THI CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ - web.docx