HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546 ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
KỶ NIỆM 81 NĂM THÀNH LẬP ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

VÀ 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

ThS. Lưu Hoàng Trường

15/05/2022

KỶ NIỆM 81 NĂM THÀNH LẬP ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH.docx