HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546 ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG NĂM 2022

Trịnh Thị Hồng Hạnh

14/07/2022

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội năm 2022 và Thông báo số 105-TB/ĐUK ngày 24 tháng 6 năm 2022; vào hồi 08h30 ngày 01 tháng 7 năm 2022 tại Hội trường H1 Trường Đại học Thương mại – số 79, đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022.

Tham dự buổi tập huấn có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Thanh Sơn- Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Uỷ ban Kiểm tra của các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đảng ủy Học viện Múa Việt Nam đã cử các đồng chí trong Uỷ ban Kiểm tra Đảng bộ Học viện tham dự theo đúng thành phần triệu tập của Đảng uỷ Khối.

Nội dung buổi tập huấn quán triệt các văn bản mới của Đảng về kiểm tra, giám sát và thi hành kỉ luật của Đảng; Hướng dẫn về giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên. Buổi tập huấn do đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội trực tiếp trình bày.

Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật tại Đảng bộ Học viện Múa Việt Nam luôn được chú trọng và thực hiện nghiêm túc, bài bản. Việc tham dự buổi tập huấn lần này đã giúp Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Học viện nắm chắc nghiệp vụ, phát huy vai trò tham mưu và thực hiện nhiệm vụ trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; giúp cấp uỷ đảng phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và nắm rõ trách nhiệm, thẩm quyền trong thực hiện các quy định của Đảng, qua đó vận dụng linh hoạt vào thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng để Đảng bộ Học viện luôn phát triển vững mạnh./.