HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546 ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
Đoàn viên Học viện Múa Việt Nam tham dự Hội nghị tập huấn

công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2022 và tri ân hướng về nguồn "Dấu ấn thanh niên tại Quảng Trị"

Đoàn Thanh niên CSHCM

11/8/2022

Đoàn TN tham dự Hội nghị Tập huấn.docx