HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546 ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HỌC SINH SINH VIÊN

(Năm học 2022 - 2023)

Phòng Công tác Học sinh, sinh viên

09/9/2022

Thực hiện Công văn số 1542/TCGDNN-HSSV ngày 28/07/2022 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên; thực hiện Kế hoạch năm học 2022- 2023 của Học viện Múa Việt Nam, trong 02 ngày, mùng 5 và 6 tháng 9 năm 2022, Học viện Múa Việt Nam đã tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên” năm học 2022 - 2023. Tham dự và phát biểu tại buổi Khai mạc có TS Lê Hải Minh - Phó Giám đốc Học viện. Ngoài ra, còn có một số các thầy cô là Trưởng các phòng, khoa, Giáo viên chủ nhiệm các lớp … cùng tham dự.

Một trong những nội dung chính của chương trình được đồng chí Nguyễn Văn Sơn, cán bộ phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội phổ biến là những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thức năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021- 2025 và Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”. Ngoài ra, các em học sinh, sinh viên còn được nghe phổ biến Chuyên đề “ giáo dục pháp luật”; văn hóa giao thông; cách phòng chống tội phạm... do đồng chí Nguyễn Phương Nhung - cán bộ phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội chủ trì. Trong phần phổ biến về Luật An ninh mạng năm 2018, đồng chí Nguyễn Phương Nhung cũng phổ biến về Quyết định số 1632/QĐ-BVHTTDL ngày 15/07/2022 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định định số 311/QĐ-TTg ngày 05/03/2022 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030”.

Trong chương trình Tuần Sinh hoạt công dân, các em HSSV còn được nghe sự chia sẻ, truyền lửa và niềm đam mê với nghệ thuật múa từ các thầy cô, như: Ths Hoàng Thùy Linh - Giảng viên múa Dân gian dân tộc với Chuyên đề “Theo đuổi đam mê nghệ thuật múa”; Ths Hà Thái Sơn - Phó Trưởng khoa Biên đạo và Huấn luyện múa với Chuyên đề “ Sự hấp dẫn của môn múa Đương đại”. Cũng trong nội dung chương trình, đại diện Phòng Công tác Học sinh, sinh viên; Phòng Đào tạo Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đã phổ biến về các quy định của học sinh, sinh viên; quy định về đào tạo và quy định về các kỳ thi, những văn bản pháp luật liên quan đến học sinh sinh viên; Đoàn Thanh niên phổ biến các quy định của Đoàn Thanh niên và phát động phong trào thể dục, thể thao trong năm học 2022-2023.

Qua chương trình của “Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên” các em đã học tập được rất nhiều điều bổ ích, giúp mở rộng thêm kiến thức của mình về xã hội, về đất nước ta trong tình hình hiện nay. Đồng thời cũng hướng các em thực hiện tốt những nội quy, quy chế của nhà trường, pháp luật của nhà nước để trở thành những công dân tốt, có ích cho sự phát triển đi lên của nước ta trong thời kỳ hội nhập. Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2022 - 2023 được tiến hành nghiêm túc, đạt hiệu quả giáo dục cao. Kết thúc Chương trình các em nhận câu hỏi và làm bài thu hoạch.

Một số hình ảnh trong chương trình Tuần Sinh hoạt công dân năm học 2022-2023.

Toàn cảnh buổi khai mạc tuần Sinh hoạt công dân năm học 2022-2023

TS. Lê Hải Minh phát biểu khai mạc

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, cán bộ phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội phổ biến một số nội dung chuyên đề

Đồng chí Nguyễn Phương Nhung - cán bộ phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội phổ biến chuyên đề " Giáo dục pháp luật"; Văn hóa giao thông