HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546 ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
HỘI NGHỊ

SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM,

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Ths. Sân Thủy – VP Đảng ủy

09/9/2022

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội. Ngày 06/9/2022, Đảng ủy Học viện Múa Việt Nam đã long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có TS.NSUT Trần Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Q.Giám đốc Học viện; TS.NGUT Nguyễn Thúy Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS Lê Hải Minh, Phó Giám đốc Học viện; ThS Trần Văn Tuấn, Phó Giám đốc Học viện cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ Học viện.

Tại Hội nghị, TS.NGUT Nguyễn Thúy Nga, Phó Bí thư Đảng ủy học viện trình bày Báo cáo sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Học viện về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng tổ chức đảng; công tác kiểm tra, giám sát, công tác lãnh đạo các đoàn thể và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo lĩnh vực được giao 6 tháng đầu năm 2022. Các đồng chí đảng viên đã rất sôi nổi, trách nhiệm tham gia nhiều ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng ủy Học viện.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng ủy Học viện, Bí thư Đảng ủy Học viện Trần Văn Hải biểu dương những kết quả tích cực của công tác Đảng trong 6 tháng đầu năm 2022, đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Với tinh thần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị cấp ủy các chi bộ trực thuộc nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đã được Hội nghị thông qua.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Bí thư Đảng uỷ, Q. Giám đốc Học viện Trần Văn Hải, phát biểu tại hội nghị


Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Nguyễn Thúy Nga trình bày báo cáo chính trị tại Hội nghị