HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546 ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
HỘI NGHỊ

NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 15 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN 2045

Ths. Sân Thủy – VP Đảng ủy

09/9/2022

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên Giáo Đảng Bộ Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 68-KH/ĐUK ngày 08/8/2022 và Kế hoạch số 63-KH/ĐUK ngày 23/7/2022. Ngày 06/9/2022, Đảng ủy Học viện Múa Việt Nam đã tổ chức Hội nghị “Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tham dự Hội nghị, về phía khách mời có TS. Giảng viên cao cấp Phạm Ngọc - Nguyên Trưởng phòng lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội – báo cáo viên tại Hội nghị. Về phía Học viện Múa Việt Nam có TS.NSUT Trần Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Q.Giám đốc; TS.NGUT Nguyễn Thúy Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Lê Hải Minh, Phó Giám đốc Học viện; ThS Trần Văn Tuấn, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí Đảng ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và toàn thể các đồng chí đảng viên, viên chức và người lao động trong toàn Học viện.

Tại Hội nghị, TS Phạm Ngọc đã trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thông qua sự truyền đạt mạch lạc, súc tích của báo cáo viên, các đại biểu tham dự Hội nghị đã nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong văn kiện Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; những phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII, đưa văn kiện Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu bế mạc, TS.NSUT Trần Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Q.Giám đốc Học viện nhấn mạnh: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với tinh thần, trách nhiệm của các đảng viên, Học viện quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ quản lý có năng lực, trình độ cao, chuyên nghiệp, có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm,...đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới… Qua đó, góp phần củng cố niềm tin vững chắc, tạo sự đồng thuận thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết của Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Múa Việt Nam.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Báo cáo viên, TS. Giảng viên cao cấp Phạm Ngọc - Nguyên Trưởng phòng lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội giới thiệu truyền đạt Nghị quyết tại Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

TS.NSUT Trần Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Q.Giám đốc phát biểu tại Hội nghị