HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546 ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
KHOA VĂN HÓA & KIẾN THỨC CƠ BẢN

THAM GIA TẬP HUẤN SÁCH GIÁO KHOA MỚI

Hoàng Dung

13/9/2022

Năm học 2022 – 2023, theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, toàn ngành giáo dục sẽ tiến hành thực hiện thay sách giáo khoa, trong đó có lớp 7 cấp THCS và lớp 10 cấp THPT.

Thực hiện kế hoạch số 2157/KH-GDTX-ĐH ngày 23/07/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức tập huấn chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với giáo viên các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên và các trường nghệ thuật giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT. Khóa tập huấn được diễn ra trong 02 ngày 29 – 30/08/2022 tại Trung tâm GDNN – GDTX huyện Đan Phượng.

Giảng viên Khoa Văn hóa & Kiến thức cơ bản đã tham gia khóa tập huấn giảng dạy theo sách giáo khoa mới ở tất cả các môn học: Ngữ văn, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Tin học, Tiếng Anh và Công nghệ. Trong khóa tập huấn, các giảng viên được giới thiệu và hướng dẫn về những điểm mới của chương trình GDTX và của từng môn học cụ thể; quy trình xây dựng kế hoạch giảng dạy của tổ chuyên môn, kế hoạch bài dạy môn học theo định hướng phát triển năng lực người học; các phương pháp, công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực người học; cách thức xây dựng bản đặc tả và ma trận đề kiểm tra. Bên cạnh đó, các giảng viên có thời gian trao đổi, thảo luận nhóm, thực hành thiết kế kế hoạch bài dạy theo định hướng phát triển năng lực; xây dựng bản đặc tả, ma trận và đề kiểm tra định kì từng môn học.

Khóa tập huấn thực sự hữu ích cho các giáo viên giảng dạy chương trình sách giáo khoa mới nói chung và giảng viên Khoa Văn hóa & KTCB nói riêng. Thông qua khóa tập huấn, các giảng viên nắm được những vấn đề cơ bản, thiết thực của chương trình đổi mới và của môn học; tự tin trong việc giảng dạy chuyên môn của mình, đáp ứng những yêu cầu của giáo dục trong thời kì mới./.


Giảng viên Khoa Văn hóa & Kiến thức cơ bản tham gia khóa tập huấn giảng dạy theo sách giáo khoa mới