HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546 ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
THÀNH TÍCH ẤN TƯỢNG CỦA NHỮNG CHIẾN SĨ “SAO VUÔNG”

HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Đội Dân quân tự vệ Học viện Múa Việt Nam đạt thành tích cao trong Hội thao quốc phòng lực lượng Dân quân tự vệ và Trung đội Dân quân cơ động quận Cầu Giấy năm 2022.


Ban Chỉ huy quân sự Học viện Múa Việt Nam

04/10/2022

THÀNH TÍCH ẤN TƯỢNG CỦA NHỮNG CHIẾN SĨ..docx