HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546 ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Bồi dưỡng, tập huấn chính trị cho giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị

Khoa Văn hóa và Kiến thức cơ bản

07/10/2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Bồi dưỡng.docx