HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
Học viện múa Việt Nam tham dự tập huấn 

Sử dụng phần mềm báo cáo, thống kê của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Trung tâm TTTV

11/11/2022

Chiều 21/10/2022, tại hội trường C6 - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm Công nghệ thông tin tổ chức tập huấn sử dụng Phần mềm báo cáo, thống kê của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT&DL). 

Buổi tập huấn có sự tham gia của lãnh đạo Vụ đào tạo Bộ VHTT&DL, lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và các cán bộ, chuyên viên đã đăng ký cấp tài khoản sử dụng Phần mềm báo cáo, thống kê của Bộ VHTT&DL. Học viện múa Việt nam đăng ký tham dự với 02 thành viên: ThS. Trần Văn Tuấn – Phó Giám đốc Học viện và ThS. Nguyễn Việt Hà – Chuyên viên Trung tâm Thông tin – Thư viện,

Giao diện phần mềm báo cáo, thống kê của Bộ VHTT&DL

Phần mềm báo cáo, thống kê của Bộ VHTT&DL được triển khai theo chủ trương của Chính phủ nhằm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước về báo cáo và thống kê của Bộ VHTT&DL một cách thuận tiện, nhanh chóng.

Hệ thống hỗ trợ thực hiện phân tích dữ liệu thông qua màn hình báo cáo được hiển thị trực quan, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo vụ đào tạo đến khối các trường trực thuộc Bộ. Đồng thời, hỗ trợ thực hiện cập nhật, tổng hợp số liệu báo cáo thống kê theo các biểu mẫu đơn vị thực hiện trên phần mềm, kết nối với Phần mềm báo cáo, thống kê của Bộ.

Phần mềm báo cáo, thống kê của Bộ VHTT&DL giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho công tác thu thập, tổng hợp số liệu báo cáo; Giảm tải gánh nặng hành chính cho đơn vị, cá nhân thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin, số liệu báo cáo.

Phần mềm cũng giúp tăng cường tính minh bạch trong việc cung cấp thông tin, số liệu báo cáo; tăng cường tính kịp thời thông tin, số liệu báo cáo được cập nhật theo thời gian thực.

Đồng thời, Phần mềm báo cáo, thống kê của Bộ VHTT&DL cũng hỗ trợ phân tích dữ liệu báo cáo, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, lưu trữ thông tin, số liệu báo cáo tập trung, đồng bộ.

Sau buổi tập huấn cho các cán bộ, chuyên viên của Trung tâm Công nghệ thông tin sẽ tiếp tục hỗ trợ các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.