HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546 ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT KHỐI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC,

HỌC VIỆN THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

NĂM 2022

Trần Thu Thủy

01/12/2022

Theo kế hoạch thường niên, Hội nghị tổng kết Khối thi đua các trường Đại học, Học viện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được tổ chức vào tháng 11 hằng năm. Hội nghị nhằm tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nói riêng và công tác khác nói chung của các đơn vị trong khối để bình bầu ra những đơn vị xuất sắc xứng đáng nhận được các danh hiệu thi đua: Cờ thi đua của Chính Phủ, Cờ thi đua của Bộ VHTTDL, Tập thể lao động xuất sắc.

Vừa qua, ngày 23/11/2022, Hội nghị tổng kết Khối thi đua các trường Đại học, Học viện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 được tổ chức tại Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai do Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - đơn vị Khối trưởng chủ trì. Hội nghị vinh dự được tiếp đón ông Lê Anh Tuấn - Vụ Trưởng Vụ Đào tạo là đại diện cho lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với lãnh đạo, cán bộ thi đua của 14 đơn vị trong Khối.

Hội nghị được khai mạc lúc 08h00’. Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo của các đơn vị báo cáo tóm tắt các mặt hoạt động của đơn vị mình, tập trung vào những thành tích nổi bật đã đạt được trong năm và những hạn chế cần khắc phục, đưa ra phương hướng giải quyết trong năm tới. Sau một thời gian làm việc hết sức sôi nổi, dựa trên bảng điểm đã chấm của từng đơn vị, Hội nghị bỏ phiếu kín, kết quả bình xét thi đua năm 2022 như sau:

- 13/14 đơn vị đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

- 06/14 đơn vị đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng “Cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”; trong đó có 02 đơn vị đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”.

Học viện Múa Việt Nam vinh dự được đề nghị xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị cũng thống nhất bầu ra 01 khối trưởng và 02 khối phó năm 2023. Học viện Múa Việt Nam vinh dự được đề xuất là khối phó Khối thi đua các trường đại học, học viện năm 2023.

Hội nghị kết thúc lúc 11h30’ cùng ngày với tinh thần làm việc tập trung, sôi nổi và đoàn kết của 14 đơn vị trong Khối thi đua. Kết thúc Hội nghị, đồng chí Vụ trưởng Vụ Đào tạo - đại diện cho Lãnh đạo Bộ đã lên phát biểu, chỉ đạo để công tác thi đua của Khối ngày một hoàn thiện hơn.

Hội nghị tổng kết Khối thi đua các trường Đại học, Học viện đã diễn ra thành công với sự cố gắng, nỗ lực của 14 đơn vị trong Khối nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, lập nhiều thành tích dạy tốt, học tốt và củng cố thêm khối đoàn kết vững mạnh của Khối.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị: