HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546 ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
TỔ CHỨC HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ

“HỌC TẬP CHUYÊN CẦN - ỨNG XỬ VĂN MINH”

CHO HỌC SINH SINH VIÊN

Phòng Công tác Học sinh-sinh viên

16/12/2022

Căn cứ Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”; thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023; căn cứ kế hoạch giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh sinh viên(HSSV) của Học viện Múa Việt Nam, Phòng Công tác Học sinh, sinh viên tổ chức học tập Chuyên đề “Học tập chuyên cần - Ứng xử văn minh” cho HSSV. Tới dự buổi học tập chuyên đề có TS.Phạm Thanh Giang - Trưởng phòng Công tác học sinh-sinh viên; ThS.Lý Thị Thanh Xuân - Phó Trưởng phòng Công tác học sinh-sinh viên; ThS.Cao Thị Phương Nhung - Phó Trưởng Khoa Văn hóa và Kiến thức cơ bản; ThS. Lưu Hoàng Trường - Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Múa Việt Nam cùng các thầy giáo, cô giáo trong Học viện.

Các nội dung truyền đạt trong chuyên đề nhằm mục đích:

- Tăng cường hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho HSSV, góp phần xây dựng thế hệ HSSV có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng cách mạng; có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội, có kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp.

- Khơi dậy trong HSSV tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Chuyên đề “Học tập chuyên cần - Ứng xử văn minh” do ThS. Lý Thị Thanh Xuân - Phó Trưởng phòng Công tác học sinh-sinh viên thực hiện. Bằng lối dẫn dắt lôi cuốn và những trao đổi, chia sẻ sôi nổi của HSSV đã nêu bật được đức tính chuyên cần trong học tập. “Học tập chuyên cần” là học tập hăng say, chăm chỉ và đều đặn hàng ngày. Người chuyên cần không ngại việc khó khăn mà quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình. Bên cạnh đó, ThS.Lý Thị Thanh Xuân cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của “Ứng xử văn minh”. Đây là một trong những kỹ năng giao tiếp cần thiết cho sự thành công của mỗi HSSV. “Ứng xử văn minh” là những hành vi lễ phép với người lớn tuổi như: thầy giáo, cô giáo; ông bà, bố mẹ...; yêu thương, tôn trọng các bạn cùng lớp, cùng trường. “Ứng xử văn minh” còn là chấp hành đầy đủ các quy định của Học viện và tuân thủ các quy định của pháp luật. Những hành vi vi phạm sẽ có những chế tài xử phạt nghiêm khắc.

Đối với HSSV Học viện Múa Việt Nam “Học tập chuyên cần - Ứng xử văn minh” cần được rèn luyện hàng ngày, cần được các em ghi nhớ và thực hiện nghiêm túc.

Một số hình ảnh: