HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546 ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2022-2023

ThS Nguyễn Xuân Trường

26/12/2022

Ngày 26/12/2022, Học viện Múa Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức (CBVC) năm học 2022-2023 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2021-2022 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có TS.NSƯT Trần Văn Hải - Bí thư Đảng ủy, Q.Giám đốc Học viện; Ths Trần Văn Tuấn, Đảng uỷ viên, Phó Giám đốc Học viện, TS Lê Hải Minh, Phó Giám đốc Học viện, cùng toàn thể viên chức, người lao động trong toàn Học viện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ThS Nguyễn Xuân Trường, Đảng uỷ viên, Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội nghị trình bày Báo cáo tóm tắt công tác năm học 2021 - 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023. Theo đó năm học 2021 - 2022 dù có những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid 19, nhưng với tinh thần chung sức, đồng lòng của tập thể cán bộ, giảng viên Học viện đã nỗ lực vượt qua để đảm bảo chất lượng các hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Báo cáo Tổng kết năm học 2021-2022 đã nêu bật những thành tích đã đạt được trong năm học 2021 – 2022, trong đó tiêu biểu là công tác Chính trị, tư tưởng, công tác chuyên môn; công tác tuyển sinh đào tạo, công tác Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính, công tác học sinh, sinh viên, công tác đoàn thể,…Đặc biệt, đây là năm đầu tiên Học viện tổ chức tuyển sinh, đào tạo trình độ Đại học ngành Biên đạo múa sự kiện, Huấn luyện múa. Báo cáo cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của năm học 2022-2023, trên cơ sở tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được nhằm thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ đề ra, tạo bước đột phá trong xây dựng Học viện vững mạnh, phát triển bền vững.

Tại Hội nghị, Thừa uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng trường, ThS Bùi Thanh Tú - Thư ký Hội đồng trường trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng trường về công tác giám sát và thực hiện nghị quyết của Hội đồng trường tại Học viện.

Bên cạnh các báo cáo Tổng kết và báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng trường, ThS Nguyễn Hồng Vân - Phó trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp phụ trách công tác kế toán trình bày Báo cáo công tác tài chính năm 2022.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2022 và phương hướng hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 do TS Phạm Xuân Thu - Trưởng Ban trình bày.

Trong phần thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến đóng góp liên quan đến vấn đề nâng cao chất lượng công tác đào tạo, chế độ chính sách, chất lượng hoạt động tổ chức đoàn thể. Đoàn Chủ tịch Hội nghị đã ghi nhận, tiếp thu, giải trình các ý kiến của các đại biểu. TS.NSƯT Trần Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Q.Giám đốc Học viện khẳng định năm học 2022 - 2023, Học viện sẽ tập trung các nguồn lực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên môn đáp ứng yêu cầu đào tạo trình độ đại học; tập trung hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, tuyển dụng viên chức, phối hợp với Công đoàn quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn; yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch với những giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện năm học 2022 – 2023.

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu và thông qua Nghị quyết Hội nghị. ThS Nguyễn Xuân Trường - Chủ tịch Công đoàn Học viện phát động thi đua trong toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Học viện Múa Việt Nam cùng nhau phát huy sức mạnh đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đặt ra trong năm học mới. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và nhất trí cao, Hội nghị Cán bộ, viên chức năm học 2022-2023 đã thành công tốt đẹp.

Một số ảnh tại hội nghị:

Đoàn Chủ tịch và Thư ký Hội nghị CBVC năm học 2022-2023

TS.NSƯT Trần Văn Hải - Bí thư Đảng ủy, Q.Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội nghị

Ths Nguyễn Xuân Trường trình bày Báo cáo tóm tắt công tác năm học 2021 - 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023


ThS Bùi Thanh Tú – Thư ký Hội đồng trường trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng trường


TS.NSƯT Trần Văn Hải - Bí thư Đảng ủy, Q.Giám đốc Học viện tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021