HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546 ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
HỘI NGHỊ

TỔNG KẾ CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2022

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NĂM 2023

Ths. Sân Thủy - VP Đảng ủy

16/01/2023

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, ngày 06/9/2022, Đảng ủy Học viện Múa Việt Nam đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có TS.NSUT Trần Văn Hải - Bí thư Đảng ủy, Q.Giám đốc Học viện; TS.NGƯT Nguyễn Thúy Nga - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; ThS Trần Văn Tuấn - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Học viện; TS Lê Hải Minh - Phó Giám đốc Học viện; cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ Học viện.

Tại Hội nghị, TS.NGUT Nguyễn Thúy Nga, Phó Bí thư Đảng ủy học viện trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Học viện về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng tổ chức đảng; công tác kiểm tra, giám sát, công tác lãnh đạo các đoàn thể và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo lĩnh vực được giao trong năm 2022.

Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên đã tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 của Đảng ủy Học viện. Phát huy kết quả đã đạt được của năm 2022, toàn Đảng bộ phấn đấu thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trong năm 2023 như sau:

1. Về công tác xây dựng Đảng

Tăng cường công tác đôn đốc, hỗ trợ, thúc đẩy các chi bộ, phòng, khoa, tổ chức trực thuộc thực hiện nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ cơ sở. Phát huy tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, phát huy trí tuệ của đảng viên và quần chúng, tạo nên khối đoàn kết thống nhất trong tập thể cơ quan, đơn vị. Phân công các Đảng ủy viên trong Ban chấp hành giám sát, hỗ trợ các chi bộ thúc đẩy công tác sinh hoạt đảng theo đúng qui định với nội dung chuyên đề thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo 01 chi bộ tổ chức sinh hoạt thường kỳ và 01 chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề để làm mẫu cho các chi bộ trong Học viện thực hiện.

Thực hiện rà soát, đào tạo bồi dưỡng các đảng viên trong diện quy hoạch trên cơ sở liên hệ và cử các đảng viên tham gia các lớp đào tạo về lý luận chính trị ở các trình độ; phát hiện và đưa vào quy hoạch các đảng viên có năng lực, uy tín; rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ và tiến hành hoàn thiện cơ cấu Ban Chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Về kiểm tra giám sát Đảng: Tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với các chi bộ, đảng bộ, các đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Về phát triển Đảng: Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên Học viện phân công theo dõi, giúp đỡ các quần chúng ưu tú nhất là quần chúng học sinh sinh viên trong công tác phát triển đảng.

2. Về chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Học viện

Tổ chức xây dựng kế hoạch và phương án tuyển sinh ngay từ đầu năm để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển sinh, nâng cao và tập trung công tác tuyển sinh đại học. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong công tác tuyển sinh.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào dạy tốt, học tốt, dự giờ và sinh hoạt chuyên môn.

Tăng cường công tác quản lý học sinh sinh viên với sự phối hợp chặt chẽ giữa phòng chuyên môn, khoa và giáo viên chủ nhiệm, đồng thời tạo nhiều hoạt động tạo sân chơi cho HSSV nội trú.

Rà soát, xây dựng hệ thống văn bản quản lý, các quy định, quy chế, tăng cường công tác kiểm tra giám sát phòng ngừa đối với các đảng viên, cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ. Thúc đẩy công tác phê và tự phê trong sinh hoạt Đảng ủy, các chi bộ nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ

Phối hợp và cử giảng viên tham gia các khóa đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, bồi dưỡng ngạch giảng viên, đảm bảo chuẩn giảng viên giáo dục nghề nghiệp.

Hội nghị kêu gọi đảng viên dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Múa Việt Nam đoàn kết, thống nhất, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra trong năm 2023.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Bí thư Đảng uỷ, Q. Giám đốc Học viện Trần Văn Hải, phát biểu tại hội nghị

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Nguyễn Thúy Nga trình bày báo cáo chính trị tại Hội nghị