HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM 

TRIỂN KHAI PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

 CHO HỌC SINH SINH VIÊN


Ths Lý Thị Thanh Xuân, Phòng Công tác Học sinh sinh viên

03/03/2023

Căn cứ Quyết định số 1632/QĐ-BVHTTDL ngày 15/07/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đước, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030”;

Căn cứ Quyết định số 3853/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022 - 2026”;

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2022 - 2023, được sự đồng ý của Ban Giám đốc, Phòng Công tác Học sinh, sinh viên(HSSV) tổ chức Chuyên đề Phổ biến, giáo dục  pháp luật cho HSSV với mục đích nâng cao nhận thức của HSSV đối với các quy định của pháp luật và các quy định của Học viện; giáo dục HSSV về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng. Các nội dung chính được phổ biến đến toàn thể HSSV bao gồm:

- Luật An ninh mạng, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông cho HSSV.

- Các quy định của Học viện Múa Việt Nam (Quy tắc ứng xử của HSSV Học viện Múa Việt Nam; Quy chế Công tác HSSV...).

- Giáo dục những kỹ năng cần thiết cho HSSV khi tham gia mạng xã hội.

- Giới thiệu một số trang điện tử uy tín: doanthanhnien.vn (Trang thông tin điện của Trung ương Đoàn Thanh niên), tapchicongsan.org.vn (Tạp chí Cộng sản, cơ quan ngôn luận của BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam) để HSSV có được những thông tin chính thống từ các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể.

Trong khuôn khổ của một chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật, các em HSSV tham gia trao đổi, thảo luận về những nội dung được học tập, đặc biệt vấn đề: “Những mặt tích cực và tiêu cực khi sử dụng mạng xã hội” được các em quan tâm và thảo luận sôi nổi. Ngoài ra, những bài học kinh nghiệm khi tham gia mạng xã hội cũng được các em chia sẻ để phòng tránh những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Phổ biến, giáo dục pháp luật và giáo dục về đạo đức, lối sống được Phòng Công tác Học sinh, sinh viên thực hiện thường xuyên đem lại những kiến thức bổ ích cho HSSV, giúp các em hoàn thiện bản thân và nâng cao ý thức trong học tập và rèn luyện.

Một số hình ảnh tại buổi học tập chuyên đề:

ThS Lý Thị Thanh Xuân phổ biến các văn bản giáo dục pháp luật đến HSSV

HSSV tham gia thảo luận