HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam thành lập Viện nghiên cứu và phát triển Tri thức số

Trung tâm Thông tin – Thư viện

17/03/2023

Công cuộc chuyển đổi số hiện nay đang được triển khai ở rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực trong đó có Giáo dục và đào tạo. Việc hợp tác, chia sẻ tài nguyên thông tin, tri thức số đang trở thành nhu cầu cấp bách đối với các cớ ở đào tạo, nghiên cứu tại Việt Nam. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu và phát triển Tri thức số trong môi trường giáo dục đào tạo, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã thành lập và cho ra mắt Viện nghiên cứu và phát triển Tri thức số sáng 14/3/2023.

Trung tâm Thông tin – Thư viện Học viện Múa Việt Nam tham dự Lễ ra mắt theo hình thức online. Buổi lễ ra mắt được tiến hành trang trọng với sự hiện diện của Ban lãnh đạo Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng; các đại biểu đến từ nhiều đơn vị giáo dục, đào tạo trên toàn quốc , các chuyên gia về lĩnh vực công nghệ, thông tin và thư viện… TS Nguyễn Huy Chương – Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Tri thức số trong bài phát biểu tại Lễ ra mắt đã nhấn mạnh: “ Để có thể xây dựng, phát triển và quản trị tri thức một cách có hiệu quả và bền vững ở cấp độ quốc gia, đầu tiên phải xây dựng được một hệ thống quản trị và chia sẻ tri thức, đặc biệt là tri thức số một cách khoa học và bài bản tại các trường đại học và cao đẳng Việt Nam”

Cũng tại buổi ra mắt, Viện Nghiên cứu và Phát triển Tri thức số và 7 đơn vị (Viện Nghiên cứu và Phát triển Tri thức số, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Hội Thư viện Việt Nam, Hội Thông tin Tư liệu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Trung tâm Thư viện và Tri thức số, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thư viện Quân đội, Thư viện Công an Nhân dân) đã cùng nhau kí bản ghi nhớ về “Hợp tác nghiên cứu, tạo lập và phát triển tri thức số”. Các bên thống nhất ký kết bản ghi nhớ hợp tác với mong muốn cùng nghiên cứu, tạo lập và phát triển tri thức số dựa trên thế mạnh riêng của mỗi bên; thông qua đó xây dựng cộng đồng nghiên cứu, phát triển, chia sẻ và sử dụng chung nguồn tài nguyên thông tin này phục vụ trực tiếp cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và triển khai của toàn xã hội.

Học viện Múa Việt Nam là cơ sở giáo dục đầu ngành về lĩnh vực nghệ thuật Múa. Tuy nhiên do đặc thù về nghành nghề đào tạo nên nguồn học liệu còn hạn chế, đặc biệt là nguồn tài nguyên tri thức số. Do vậy, việc ra đời Viện nghiên cứu và Phát triển Tri thức số sẽ là cơ sở kết nối, chia sẻ để Học viện Múa Việt Nam được tiếp cận nguồn tài nguyên tri thức số từ các cơ sở giáo dục khác trong Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng.