HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
LỰC LƯỢNG TỰ VỆ HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM THAM GIA LỄ RA QUÂN HUẤN LUYỆN 

QUẬN CẦU GIẤY NĂM 2023

Ban Chỉ huy quân sự HVMVN

17/03/2023

Ngày 01/3/2023, tại sân vận động Nghĩa Tân (Quận cầu Giấy, Thành phố Hà Nội), Ban Chỉ huy quân sự và lực lượng tự vệ Học viện Múa Việt Nam đã tham gia Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 theo Kế hoạch của Ban Chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy. Tham dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 của Quận Cầu Giấy có đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư thường trực quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy; các đồng chí trong Ban Chỉ huy quân sự Quận Cầu Giấy; Lãnh đạo, đại diện lực lượng dân quân, tự vệ các phường, trường đại học, cao đẳng, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn quận Cầu Giấy. Tham gia Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 của Quận Cầu Giấy năm nay, Ban Chỉ huy quân sự Học viện Múa Việt Nam cử 05 đ/c trong Lực lượng tự vệ Học viện tham gia.

Tại Lễ ra quân huấn luyện, Ban Chỉ huy quân sự các cấp đã tổ chức duyệt đội ngũ, quán triệt Chỉ lệnh, kế hoạch huấn luyện cho các đơn vị dân quân, tự vệ, tạo khí thế sôi nổi, thi đua để hoàn thành các mục tiêu huấn luyện năm 2023. Lực lượng tự vệ Học viện Múa Việt Nam đã tập hợp đủ quân số, tổ chức trưng bày giáo án, giáo cụ huấn luyện theo yêu cầu của các cấp chỉ huy.

Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao, năm 2023, Ban Chỉ huy quân sự Học viện Múa Việt Nam phối hợp chặt chẽ với 07 Ban Chỉ huy quân sự trong Cụm tự vệ số 4 xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện, tham gia hội thao quốc phòng của cụm thi đua số 4, hoàn thành đúng hạn và đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ. Căn cứ vào kết quả huấn luyện, hội thi, hội thao đó để cử những chiến sĩ tự vệ ưu tú có thành tích xuất sắc nhất trên nhiều lĩnh vực, nội dung tham gia thi đấu cấp Quận Cầu Giấy và cấp Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội.

Sau đây là một số hình ảnh của Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 Quận Cầu Giấy: