HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM TỔ CHỨC KỲ THI 

HẾT HỌC PHẦN CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ 

ĐẠI HỌC KHÓA ĐẦU TIÊN

 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục 

17/03/2023

Học viện Múa Việt Nam tổ chức kỳ thi hết học phần đại học (bản sửa).docx