HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546 ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TUYỂN TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2022

Học viện Múa Việt Nam

19/05/2022

Xét tuyển đào tạo Tiến sĩ đợt 1 năm 2022.pdf