HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546 ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TẶNG DANH HIỆU "NHÀ GIÁO NHÂN DÂN", "NHÀ GIÁO ƯU TÚ" LẦN THỨ 16 NĂM 2023

Học viện Múa Việt Nam

21/12/2022

Thông báo xét NGND,NGUT năm 2023.pdf
Cv cua Bo GDDT.pdf
27-nd.signed.pdf