HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
Thông báo số 129/TB-HVM ngày 25/4/2023 của Q. Giám đốc Học viện Múa Việt Nam về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5)

26/04/2023

Phòng Hành chính, Tổng hợp


Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019, Học viện Múa Việt Nam thông báo lịch nghỉ các ngày lễ như sau:

1. Lịch nghỉ lễ

Viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên được nghỉ 5 ngày liên tục: Từ thứ Bảy, ngày 29/4/2023 đến hết thứ Tư, ngày 03/5/2023, cụ thể:

- Nghỉ 01 ngày, ngày 29/4/2023 (Thứ Bảy): Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10/3 âm lịch).

- Nghỉ 01 ngày, ngày 30/4/2023 (Chủ nhật): Ngày Giải phóng miền Nam 30/4. 

- Nghỉ 01 ngày, ngày 01/5/2023 (Thứ Hai): Ngày Quốc tế Lao động 01/5.

- Nghỉ 01 ngày, ngày 02/5/2023 (Thứ Ba): Nghỉ bù cho ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

vào thứ Bảy.

- Nghỉ 01 ngày, ngày 03/5/2023 (Thứ Tư): Nghỉ bù cho ngày Giải phóng miền Nam 30/4 vào Chủ nhật.

2. Tổ chức thực hiện

- Trưởng các đơn vị thông báo tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên biết và thực hiện. Trong thời gian nghỉ lễ, cán bộ, giảng viên, người lao động đến Học viện làm việc phải thông báo với Tổ Bảo vệ.

- Phòng Hành chính, Tổng hợp lập kế hoạch phân công cán bộ, nhân viên trực đảm bảo an ninh trật tự 24h/24h trong thời gian nghỉ lễ.