HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 của Học viện Múa Việt Nam 

02/08/2023

Phòng Hành chính, Tổng hợp (bộ phận Tổ chức cán bộ)


Học viện Múa Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 của Học viện Múa Việt Nam.

Các ứng viên đủ điều kiện tải Phiếu đăng ký dự tuyển tại đây: Phiếu đăng ký dự tuyển.

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ: Bộ phận Tổ chức cán bộ, Phòng Hành chính - Tổng hợp, tòa nhà hiệu bộ, Học viện Múa Việt Nam, Khu Văn hóa Nghệ thuật, phường Mai Dịch, đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.3792.0769 (trong giờ hành chính)

TB230802.pdf