tuyển sinh

Đại học, Cao đẳng, Trung cấp

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020

Thông báo kết quả tuyển sinh tài năng, trình độ trung cấp, ngành Nghệ thuật biểu diễn kịch múa năm 2020

26/12/2020

Thông báo tuyển sinh đào tạo tài năng trình độ trung cấp, ngành Nghệ thuật biểu diễn kịch múa, năm 2020

23/11/2020