Thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh trình độ trung cấp ngành Diễn viên múa năm 2022

15/07/2022

Ban Thư ký tuyển sinh trình độ trung cấp năm 2022


Học viện Múa Việt Nam thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh trình độ trung cấp ngành Diễn viên múa năm 2022:

Kết quả tuyển sinh trung cấp 2022.pdf