Thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh trình độ đại học năm 2022

19/07/2022

Ban Thư ký tuyển sinh trình độ đại học năm 2022


Học viện Múa Việt Nam thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh trình độ đại học năm 2022:

Phương án xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào kỳ thi tuyển sinh trình độ đại học năm 2022:

Phương án đảm bảo chất lượng đầu vào.pdf

Danh sách thí sinh trúng tuyển:

DS trúng tuyển.pdf
Xét tuyển thẳng.pdf

Danh sách thí sinh không trúng tuyển:

Không trúng tuyển.pdf