Thông báo tuyển sinh trình độ trung cấp năm 2023

10/04/2023

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế


Học viện Múa Việt Nam thông báo tuyển sinh trình độ trung cấp năm 2023:

TS100423.pdf