Thông báo dự kiến tuyển sinh trình độ đại học năm 2023

12/04/2023

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế


Học viện Múa Việt Nam thông báo dự kiến tuyển sinh trình độ đại học năm 2023:

TS120423.pdf