HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn

Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2023

07/09/2023

Ban Thư ký tuyển sinh


Học viện Múa Việt Nam thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2023 các ngành Huấn luyện múa và Biên đạo múa (chuyên ngành Biên đạo kịch múa và Biên đạo múa sự kiện):

TS230907.pdf