HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
TIÊU ĐIỂM

thông báo

ngành đào tạo

TƯ LIỆU NGHE NHÌN

HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Khu Văn hóa nghệ thuật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website: vnad.edu.vn

Điện thoại: 024.3764.3546

Fax: 024.3764.3546

Email: