HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vnTIÊU ĐIỂM

thông báo

ngành đào tạo

tư liệu nghe nhìn

Trường Múa Việt Nam vinh dự được đón Bác Hồ

Chuyên mục: Bác Hồ với Thủ đô. Ban Văn nghệ, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

Phát sóng: Kênh HTV1, ngày 06/12/2020 

Chương trình nghệ thuật Người trong bão lũ

29/11/2020  

HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Khu Văn hóa nghệ thuật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website: vnad.edu.vn

Điện thoại: 024.3764.3546

Fax: 024.3764.3546

Email: