HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh học viện múa việt nam

giới thiệu

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị - xã hội của nước Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Mục đích, lý tưởng của Đoàn là xây dựng một nước Việt Nam độc lập, giàu mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ngay từ những ngày đầu thành lập nhà trường, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Đoàn Thanh niên luôn gắn liền với sự nghiệp đào tạo của Trường Múa Việt Nam (nay là Học viện Múa Việt Nam). Cùng với sự phát triển không ngừng của Học viện, kế thừa thành tựu của những thế hệ đi trước, trong 63 năm qua, tổ chức Đoàn Thanh niên Học viện đã ngày càng vững mạnh và phát triển về mọi mặt; tiếp tục là ngọn cờ, kết nối học sinh, sinh viên trong trường thành một khối đoàn kết, vững mạnh.

Đoàn Thanh niên luôn tích cực, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ đoàn viên là cán bộ viên chức có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng mọi nhiệm vụ của nhà trường trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đối với học sinh, sinh viên, Đoàn Thanh niên Học viện luôn có những hoạt động thiết thực để động viên tinh thần, tạo nhiều sân chơi cho các em thể hiện khả năng bản thân và thêm tự tin trong cuộc sống. Những biểu hiện sai phạm trong đạo đức, lối sống cũng được phát hiện nhanh chóng để kịp thời chấn chỉnh.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc và Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn Thanh niên Học viện Múa Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động thanh niên nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh thiếu niên. Tổ chức Đoàn Thanh niên trong suốt thời gian qua đã thực hiện tốt vai trò của mình thông qua những hoạt động tập thể bổ ích, sáng tạo và đầy tính gắn kết như: phong trào sinh viên tình nguyện; chăm sóc cảnh quan, môi trường Học viện xanh - sạch - đẹp; tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi”; phục vụ các kỳ thi tuyển sinh; kiểm tra nề nếp học đường; tham gia các hoạt động triển lãm; tổ chức thi báo tường hướng đến Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của Học viện; những chương trình nghệ thuật phục vụ chính trị từ biên giới xa xôi đến nơi hải đảo… tất cả đều không thiếu bóng dáng của Đoàn thanh niên Học viện Múa Việt Nam.

63 năm là quãng thời gian đủ dài trong hành trình của một đời người. Còn với Học viện Múa Việt Nam, hành trình ấy đã đủ tạo nên một bề dày truyền thống đáng tự hào. Tuổi trẻ Học viện Múa Việt Nam nguyện sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện tốt về chuyên môn, tu dưỡng tốt về đạo đức để hoàn thiện bản thân mỗi cá nhân, đồng thời góp phần nhỏ bé của mình vào thành công chung của Học viện và của nền nghệ thuật múa nước nhà.

liên hệ

Địa chỉ: Văn phòng Đoàn Thanh niên, Tầng 2, Nhà B

Email: dtn@vnad.edu.vn

Website: vnad.edu.vn

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2022 - 2024

ThS Lưu Hoàng Trường

Bí thư Đoàn Học viện

Giảng viên Khoa Diễn viên múa

ThS Vũ Hương Giang

Phó Bí thư Đoàn Học viện

Giảng viên Khoa Diễn viên múa

Nguyễn Thị Hải Yến

Ủy viên Ban Chấp hành

Cán bộ Phòng Hành chính, Tổng hợp

Nguyễn Thị Tố Uyên

Ủy viên Ban Chấp hành

Giảng viên Khoa Âm nhạc

Vũ Thị Huệ

Ủy viên Ban Chấp hành

Sinh viên lớp Biên đạo kịch múa K1

Vũ Huy Hoàng

Ủy viên Ban Chấp hành

Sinh viên lớp Biên đạo kịch múa K1

Nguyễn Anh Tài

Ủy viên Ban Chấp hành

Sinh viên lớp Biên đạo múa sự kiện K1

Đỗ Thanh Mai

Ủy viên Ban Chấp hành

Sinh viên lớp Huấn luyện múa K1

Nguyễn Hoàng Hà Trang

Ủy viên Ban Chấp hành

Học sinh lớp

Nguyễn Vũ Quang Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành

Học sinh lớp K31/4

Phùng Thanh Tùng

Ủy viên Ban Chấp hành

Học sinh lớp