HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
chi hội múa học viện múa việt nam

GIỚI THIỆU

Chi hội nghệ sĩ Múa Trường Cao đẳng Múa Việt Nam (nay là Học viện Múa Việt Nam) được thành lập theo Quyết định số 03/QĐ-HMVN ngày 28/01/2005 của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam gồm 39 hội viên. Từ đó đến nay công tác chi hội đã trải qua 05nhiệm kỳ: 

Ban Chấp hành Chi hội khóa V (Nhiệm kỳ 2020–2025) gồm 5 đồng chí:

Tổng số hội viên trong Chi hội tính đến năm 2023 có: 58 người, được chia thành 02 tổ: Tổ hội viên đã nghỉ hưu: 28 người và Tổ hội viên đang làm việc: 30 người. Trong số đó có 5 NGND, 01 NSND, 10 NGƯT và 8 NSƯT.  

Quá trình phát triển và kết quả đạt được của Chi hội:

Trải qua 5 nhiệm kỳ, Chi hội Múa Học viện Múa Việt Nam đã luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ của công tác hội với tinh thần: “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”. 

BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MÚA - HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

KHÓA V (NHIỆM KỲ 2020-2025) 

TS, NSƯT Trần Văn Hải

Chi hội trưởng

ThS, NGƯT Trịnh Quốc Minh

Chi hội phó

TS, NGƯT Nguyễn Thuý Nga

Ủy viên

ThS Trương Thị Ngọc Bích

Ủy viên

ThS Phạm Hồng Hải

Ủy viên