HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
Khoa Âm nhạc

Địa chỉ: Khoa Âm nhạc, tầng 2, nhà B 

Điện thoại: 024.3792.0557 

Email: kan@vnad.edu.vn

Giới thiệu

Khoa Âm nhạc được thành lập cùng với sự ra đời của Trường Múa Việt Nam vào năm 1959. Dưới sự dẫn dắt của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Hòa cùng các nhạc sĩ, nhà giáo trong Khoa như Nguyễn Đình Tích, Nguyễn Văn Ký, Lê Thứ... đặt nền móng cho ba tổ bộ môn, gồm: Tổ Lý luận âm nhạc, Tổ Đệm đàn Dân tộc, Tổ Đệm đàn Piano để dạy và đệm cho các bộ môn múa của nhà trường. Những năm 1986 - 1987, thực hiện Quyết định 110 - VHQĐ của Bộ Văn hóa, hệ thống các Khoa đổi thành các tổ bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu, trong đó có Tổ Âm nhạc. Cùng với sự phát triển, Trường Múa Việt Nam được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Múa Việt Nam vào năm 2001, Tổ Âm nhạc trở về tên chung là Khoa Âm nhạc. Ngày 3/1/2019, Học viện Múa Việt Nam được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, Khoa vẫn tiếp tục được giữ tên gọi đó cho đến nay.

Với bề dày kinh nghiệm, trưởng thành và sự phát triển của Học viện Múa Việt Nam, Khoa Âm nhạc đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận: Đã hoàn thiện 02 bộ giáo trình, gồm Nhạc đệm Múa Cổ điển châu Âu và Nhạc đệm Múa Dân gian dân tộc Việt Nam (năm 2013); 01 đề tài NCKH cấp cơ sở “Biện pháp nâng cao, phát huy tính năng nhạc cụ đàn Tam thập lục và đàn Tứ trong đệm Múa Dân gian tại Học viện Múa Việt Nam” (năm 2017) cùng một số tham luận trong các hội thảo cấp cơ sở. Một số giảng viên đã tích cực biên soạn chương trình chi tiết các môn âm nhạc, sáng tác, sưu tầm chuyển soạn nhạc cơ bản, tổ hợp, góp phần làm tăng số lượng và chất lượng phần âm nhạc đệm cho các bộ môn Múa có trong chương trình đào tạo của Học viện và của các trường nghệ thuật trong cả nước có giảng dạy bộ môn Múa.

Trong định hướng phát triển, Khoa Âm nhạc tiếp tục xây dựng, đề xuất kế hoạch hoàn thiện các tuyển tập, giáo trình nhạc đệm của một số bộ môn Múa; xây dựng và đề xuất kế hoạch thực hiện thu âm nhạc đệm cho chương trình thi tốt nghiệp Quốc gia bộ môn Múa Dân gian dân tộc Việt Nam và thu âm giáo trình nhạc cơ bản đệm cho bộ môn Múa Cổ điển châu Âu.

Trên hành trình phía trước, Học viện Múa Việt Nam mang trong mình một trọng trách lớn lao, đầy khó khăn, vất vả nhưng thực sự vẻ vang; đánh dấu bước ngoặt lớn cho sự nghiệp đào tạo các diễn viên, huấn luyện, biên đạo múa chuyên nghiệp cho cả nước. Khoa Âm nhạc đã đồng hành cùng nhà trường trên chặng đường hơn 60 năm qua, đã có những kỷ niệm vui buồn, những thành công nhất định và vẫn tiếp tục sát cánh bên nhau bước tiếp ở chặng đường mới. 

Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc: Tổ chức đệm nhạc và giảng dạy các lý thuyết cơ sở ngành cho các chuyên ngành đào tạo múa. 

Nhiệm vụ

a) Quản lý đội ngũ giảng viên và cộng tác viên của Khoa;

b) Chịu trách nhiệm đệm đàn piano và đàn dân tộc cho các bộ môn múa; 

c) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, kế hoạch bài giảng (giáo án), thời khóa biểu theo đúng nội dung chương trình, kế hoạch đào tạo của Học viện; phối hợp với Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục tổ chức thi các môn kiến thức âm nhạc, các môn cơ sở ngành cho các trình độ đào tạo. Biên soạn chương trình, giáo trình, giáo án kiến thức âm nhạc cho múa; 

d) Tổng hợp kết quả học tập của HSSV theo từng học kỳ, năm học;

e) Sưu tầm; biên soạn, sáng tác, bổ sung các bản nhạc phù hợp với các chuyên ngành, trình độ đào tạo múa;

f) Tổ chức dự giờ, đánh giá giờ giảng của giảng viên; Thống kê giờ giảng của giảng viên, phân công giáo viên chủ nhiệm theo từng học kỳ và năm học;

g) Tham gia các Hội đồng khoa học, chuyên môn, phối hợp với các đơn vị khác trong công tác chuyên môn, trong việc quản lý cơ sở vật chất, trong việc ổn định đội ngũ giảng viên, nâng cao trình độ, công tác Thi đua, khen thưởng và các công tác khác…;

h) Tham gia nghiên cứu khoa học, xây dựng, đề xuất, ứng dụng các phương pháp giảng dạy mới, phù hợp với môi trường đặc thù nghề nghiệp đào tạo;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

giảng viên cơ hữu

ThS Bùi Phương Hảo

Phó trưởng khoa (Giao điều hành)

Email: haobp@vnad.edu.vn

ThS Đoàn Thị Thanh Vân

Phó trưởng khoa, Tổ trưởng Tổ Lý luận âm nhạc

Email:vandtt@vnad.edu.vn

Trịnh Anh Văn

Tổ trưởng Tổ Đệm đàn dân tộc

Email: vanta@vnad.edu.vn

ThS Phùng Thị Lan Hương

Tổ trưởng Tổ Piano

Email: huongptl@vnad.edu.vn

Nguyễn Thị Kim Hoa

Giảng viên đệm đàn dân tộc

Email: hoantk@vnad.edu.vn

Vũ Thị Nga

Giảng viên đệm đàn dân tộc

Email: ngavt@vnad.edu.vn

Nguyễn Thu Hiền

Giảng viên đệm đàn dân tộc

Email: hienntt@vnad.edu.vn

ThS Phạm Đức Ân

Giảng viên đệm đàn dân tộc

Email: anpd@vnad.edu.vn

Phạm Việt Hải

Giảng viên đệm đàn piano

Email: haipv@vnad.edu.vn

giảng viên thỉnh giảng

ThS Trần Thanh Tuấn

Giảng viên đệm đàn piano

Email: tuantt@vnad.edu.vn

Nguyễn Đức Kiên

Giảng viên đệm đàn piano

Nguyễn Đức Thuận

Giảng viên đệm đàn piano

Hà Đình Dũng

Giảng viên đệm đàn piano

Trương Ngọc Anh Vũ

Giảng viên đệm đàn dân tộc

Email: vutna@vnad.edu.vn