HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
Khoa Biên đạo và Huấn luyện múa

Địa chỉ: Khoa Biên đạo và Huấn luyện múa, tầng 1, nhà B

Điện thoại: 024.3792.0560

Email: kbdhlm@vnad.edu.vn

giới thiệu

Thực hiện Nghị quyết số 196/NQ-HĐT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học viện Múa Việt Nam, từ năm 2021, Khoa Biên đạo và Huấn luyện múa được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai khoa: Khoa Biên đạo múa và Huấn luyện múa.

Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc: Quản lý đội ngũ giảng viên và các hoạt động giảng dạy, chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo ngành biên đạo và huấn luyện múa của Học viện.

Nhiệm vụ

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, kế hoạch bài giảng (giáo án), học tập, thời khóa biểu theo Quy chế đào tạo hiện hành của Bộ, ngành có liên quan; 

b) Tổ chức các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Học viện; 

c) Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hành, thực tập cho sinh viên;

d) Quản lý, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đội ngũ giảng viên; quản lý sinh viên đang theo học tại Khoa;

e) Quản lý hoạt động giảng dạy và học tập của giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng và sinh viên trong khoa;

f) Quản lý chất lượng, nội dung chương trình đào tạo;

g) Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;

h) Tổ chức kiểm tra, duy trì kỷ luật học tập của sinh viên; 

i) Quản lí bảng điểm, bài thi các môn học, các bài tốt nghiệp của các lớp; 

j) Tổ chức dự giờ, đánh giá giờ giảng của giảng viên; Thống kê giờ giảng của giảng viên theo từng học kỳ và năm học;

k) Tham gia các Hội đồng khoa học, chuyên môn, phối hợp với các đơn vị khác thực hiện công tác chuyên môn;

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

giảng viên cơ hữu

ThS, NSƯT Nguyễn Quỳnh Lan

Trưởng khoa

Email: lannq@vnad.edu.vn

ThS Lê Hoàng Phi Long

Giảng viên biên đạo múa

Email: longlhp@vnad.edu.vn

ThS Hà Thái Sơn

Giảng viên múa đương đại

Email: sonht@vnad.edu.vn

ThS Đào Phương Duy

Giảng viên múa cổ điển châu Âu

Email: duydp@vnad.edu.vn

ThS Nguyễn Kim Oanh

Giảng viên múa dân gian dân tộc Việt Nam

Email: oanhnk@vnad.edu.vn

giảng viên KIÊM GIẢNG & THỈNH GIẢNG

TS, NSND Ứng Duy Thịnh

Giảng viên thỉnh giảng

TS, NSND Phạm Anh Phương

Giảng viên thỉnh giảng

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam

TS, NSND, Đại tá Nguyễn Thị Thu Hà

Giảng viên thỉnh giảng

Giám đốc Nhà hát thực hành, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

TS, NSƯT Trần Văn Hải

Giảng viên kiêm giảng

Bí thư Đảng ủy, Q. Giám đốc Học viện

TS, NGƯT Nguyễn Thúy Nga

Giảng viên kiêm giảng

Chủ tịch Hội đồng trường

TS Lê Hải Minh

Giảng viên kiêm giảng

Phó Giám đốc Học viện

ThS Trịnh Minh Ngọc

Giảng viên kiêm giảng

Phó trưởng Khoa Diễn viên múa

ThS Nguyễn Mạnh Hùng

Giảng viên kiêm giảng

Phó trưởng Khoa Diễn viên múa

ThS Lê Thị Minh Nguyệt

Giảng viên kiêm giảng

Giảng viên Khoa Diễn viên múa

ThS Nguyễn Thành Công

Giảng viên kiêm giảng

Giảng viên Khoa Diễn viên múa

ThS Bùi Thanh Tú

Giảng viên kiêm giảng

Phó trưởng Phòng Công tác học sinh, sinh viên và Thư viện

TS Cao Thị Vân Diễm

Giảng viên thỉnh giảng

ThS Nguyễn Hoài Thanh

Giảng viên thỉnh giảng

Phó trưởng Khoa Sân khấu, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

ThS Bùi Tuấn Anh

Giảng viên thỉnh giảng