HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
Khoa Diễn viên múa

Địa chỉ: Khoa Diễn viên múa, tầng 2, nhà B

Điện thoại: 024.3792.0558 

Email: kdvm@vnad.edu.vn

giới thiệu

Ngày 25 tháng 10 năm 1959, Trường Trung cấp Múa Việt Nam ra đời, đánh dấu sự kiện quan trọng trong lịch sử nghệ thuật múa ở Việt Nam - trường nghệ thuật múa chính quy đầu tiên đào tạo nghệ sĩ múa chuyên nghiệp cho nước nhà.

Trải qua chặng đường hơn 60 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự trưởng thành của nhà trường, Khoa Múa Dân tộc và Khoa Múa Nước ngoài đã dần khẳng định rõ vai trò và vị trí quan trọng trong công tác đào tạo diễn viên múa chuyên nghiệp cho các đơn vị nghệ thuật trên toàn quốc. Với đội ngũ giảng viên và cộng tác viên có trình độ chuyên môn vững vàng, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước đã tốt nghiệp Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ. Các giảng viên luôn nhiệt tình, say mê nghề nghiệp, có ý thức tìm tòi và không ngừng đổi mới trong phương pháp giảng dạy.

Khoa Múa Dân tộc với chức năng giảng dạy hai bộ môn múa dân gian Việt Nam và múa cổ điển Việt Nam, bên cạnh đó, Khoa còn tổ chức và triển khai các hoạt động thường niên như: Tập huấn cho đội ngũ giáo viên; tổ chức và tham gia nhiều hội thảo khoa học của trường và ngành; cử giảng viên đi nghiên cứu, sưu tầm thực tế; bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trẻ làm lực lượng nòng cốt cho nhà trường; tham gia biên soạn, chỉnh lý và bổ sung chương trình, giáo trình ở các bậc đào tạo từ Trung cấp đến Đại học. Cùng với sự cố gắng nỗ lực không ngừng của tập thể giáo viên, Khoa Múa Dân tộc liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng nhiều giấy khen, giải thưởng của các cấp Bộ, ngành...

Khoa Múa Nước ngoài giảng dạy các bộ môn: Múa cổ điển châu Âu, Múa đôi (Duo), Múa Tính cách, Múa Đương đại. Những năm qua, các giảng viên của Khoa Múa Nước ngoài đã nhận được nhiều giải thưởng của Hội nghệ sĩ Múa Việt Nam và Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương. Với những thành tích xuất sắc trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Khoa Múa Nước ngoài đã vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có được những kết quả trên là nhờ sự tâm huyết, đồng lòng của các thầy, cô giáo, trong đó không thể không nhắc đến công sức của các thế hệ giáo viên đi trước đã dày công vun đắp và đặt nền móng vững chắc cho hôm nay.

Ngày 03/01/2019 có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên toàn trường, Thủ tướng Chính phủ đồng ý phê duyệt thành lập Học viện Múa Việt Nam trên cơ sở Trường Cao đẳng Múa Việt Nam. Căn cứ đề án thành lập Học viện Múa Việt Nam đã được phê duyệt, căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Học viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3037/ QĐ-BVHTTDL, ngày 3/9/2019 về sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức của Học viện Múa Việt Nam phù hợp với nhiệm vụ đào tạo mới. Vì vậy, Ban Lãnh đạo Học viện Múa Việt Nam đã quyết định sửa đổi tên 03 khoa chuyên môn, trong đó sáp nhập Khoa Múa Nước ngoài và Khoa Múa Dân tộc thành Khoa Diễn viên Múa. Từ ngày 01/8/2023, Khoa tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ bộ phận Thực nghiệm biểu diễn (thuộc Trung tâm Đào tạo và Thực nghiệm biểu diễn).

Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc:

- Quản lý đội ngũ giảng viên và các hoạt động giảng dạy, chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo chuyên môn ngành diễn viên múa trong Học viện.

- Xây dựng các chương trình thực tập biểu diễn, thực tập nghề nghiệp phục vụ công tác đào tạo. Lựa chọn học sinh, sinh viên tham dự các cuộc thi tài năng nghệ thuật múa trong nước và Quốc tế.

Nhiệm vụ

a) Quản lý đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn cơ sở ngành và chuyên môn ngành diễn viên múa;

b) Tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xây dựng và hoàn thiện các chương trình đào tạo, giáo trình, kế hoạch bài giảng (giáo án) phục vụ công tác giảng dạy và học tập;

c) Xây dựng và phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy theo thời khóa biểu, nội dung chương trình, kế hoạch đào tạo của Học viện; Thống kê giờ giảng của giảng viên, phân công giáo viên chủ nhiệm theo từng học kỳ và năm học;  

d) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ, trình Lãnh đạo Học viện, Hội đồng khoa học đào tạo của Học viện; đề xuất cử các giảng viên đi học tập ở trong và ngoài nước; 

e) Tham mưu, đề xuất cử các giảng viên tham gia học tập, đào tạo, bồi dưỡng các khoá ngắn và dài hạn, thực tập nghề nghiệp ở trong và ngoài nước nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, phù hợp với yêu cầu đào tạo của Học viện. Đề xuất, kiến nghị việc điều chỉnh, bổ sung đội ngũ giảng viên, thỉnh giảng, mời các chuyên gia nước ngoài giảng dạy; 

f) Tham gia Nghiên cứu khoa học, xây dựng, đề xuất, ứng dụng các phương pháp giảng dạy mới, phù hợp với môi trường đặc thù nghề nghiệp đào tạo;

g) Tổng hợp kết quả học tập của học sinh, sinh viên theo từng học kỳ, năm học;

h) Quản lý giáo dục, rèn luyện đội ngũ học sinh, sinh viên thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Khoa;

i) Tổ chức dự giờ, đánh giá giờ giảng của giảng viên; 

j) Tham gia các Hội đồng khoa học, chuyên môn, phối hợp với các đơn vị khác trong công tác chuyên môn, trong việc quản lý cơ sở vật chất, trong việc ổn định đội ngũ giảng viên, nâng cao trình độ, công tác Thi đua, khen thưởng và các công tác khác…;

k) Tổ chức thực tập biểu diễn, thực tập tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên;

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

giảng viên cơ hữu và trợ giảng

ThS Trương Thị Ngọc Bích

Trưởng khoa

Giảng viên Múa dân gian dân tộc Việt Nam 

Email: bichttn@vnad.edu.vn

ThS Trịnh Minh Ngọc

Phó trưởng khoa 

Giảng viên Múa cổ điển Châu Âu

Email: ngoctm@vnad.edu.vn

ThS Nguyễn Mạnh Hùng

Phó trưởng khoa

Giảng viên Múa dân gian dân tộc Việt Nam 

Email: hungnm@vnad.edu.vn

ThS, NSƯT Cao Chí Thành

Giảng viên Múa cổ điển châu Âu

Email: thanhcc@vnad.edu.vn

ThS, NSƯT Phạm Hồng Hải 

Giảng viên Múa cổ điển châu Âu

Email: haiph@vnad.edu.vn

Bùi Quỳnh Trang

Giảng viên Múa cổ điển châu Âu

ThS Vũ Hương Thảo

Giảng viên Múa dân gian dân tộc Việt Nam

Email: thaovh@vnad.edu.vn

ThS Hoàng Thùy Linh 

Giảng viên Múa dân gian dân tộc Việt Nam 

Email: linhht@vnad.edu.vn

ThS Lưu Hoàng Trường

Giảng viên Múa dân gian dân tộc Việt Nam

Email: truonglh@vnad.edu.vn

ThS Bùi Thúy Huyền

Giảng viên Múa dân gian dân tộc Việt Nam 

Email: huyenbt@vnad.edu.vn

ThS Vũ Thùy Mai

Giảng viên Múa dân gian dân tộc Việt Nam

Email: maivt@vnad.edu.vn

ThS Lê Thị Minh Nguyệt

Giảng viên Múa truyền thống Việt Nam, Kỹ thuật biểu diễn tác phẩm múa

Email: nguyetltm@vnad.edu.vn

ThS Nguyễn Thành Công

Giảng viên Múa đương đại

Email: congnt@vnad.edu.vn

ThS Bùi Tuấn Anh

Giảng viên Múa đương đại

Email: anhbt@vnad.edu.vn

ThS Tạ Vũ Thu

Giảng viên Kỹ thuật biểu diễn tác phẩm múa

Email: thutv@vnad.edu.vn

NSƯT Tạ Xuân Chiến

Giảng viên Kỹ thuật biểu diễn tác phẩm múa

Email: chientx@vnad.edu.vn

NSƯT Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Trợ giảng các bộ môn múa nước ngoài

Email: ngantq@vnad.edu.vn

NSƯT Đàm Hàn Giang

Trợ giảng các bộ môn múa nước ngoài

Email: giangdh@vnad.edu.vn

giảng viên thỉnh giảng và kiêm giảng

ThS Bùi Thị Thu Phương

Giảng viên thỉnh giảng Múa cổ điển châu Âu

Email: phuongbtt@vnad.edu.vn

Lê Tuấn Anh

Giảng viên thỉnh giảng Múa cổ điển châu Âu

Nguyễn Thị Thúy Hiền

Giảng viên thỉnh giảng Múa cổ điển châu Âu

ThS, NGƯT Đỗ Thị Thu Hằng

Giảng viên thỉnh giảng Múa dân gian dân tộc Việt Nam

Email: hangdtt@vnad.edu.vn


ThS Vũ Hương Giang

Giảng viên thỉnh giảng Múa dân gian dân tộc Việt Nam

Email: giangvh@vnad.edu.vn

ThS Khuất Thị Thoa

Giảng viên thỉnh giảng Múa dân gian dân tộc Việt Nam

Email: thoakt@vnad.edu.vn

TS, NGƯT Nguyễn Thúy Nga

Giảng viên kiêm giảng Múa truyền thống Việt Nam

Email: ngant@vnad.edu.vn

ThS Đỗ Thị Bích Hạnh

Giảng viên thỉnh giảng Múa truyền thống Việt Nam

Email: hanhdtb@vnad.edu.vn