HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
Khoa Văn hóa và Kiến thức cơ bản

Địa chỉ: Khoa Văn hóa và Kiến thức cơ bản, tầng 1, nhà B

Điện thoại: 024.3792.0559 

Email: kvhktcb@vnad.edu.vn

Giới thiệu

Cùng với sự đi lên và trưởng thành của Học viện Múa Việt Nam, Khoa Văn hóa và Kiến thức cơ bản đã có những đóng góp to lớn trong công tác đào tạo suốt 60 năm qua.

Tháng 10/1959, Tổ Văn hóa được thành lập cùng với thời gian thành lập Trường Múa Việt Nam. Từ khi được thành lập cho tới nay, Tổ Văn hóa giảng dạy các môn học văn hóa theo khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 2001, Trường Múa Việt Nam được nâng cấp lên thành Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, Tổ Văn hóa cũng được nâng cấp lên thành Khoa Văn hóa & Kiến thức cơ bản và sử dụng tên gọi đó cho đến nay. Khi Trường Cao đẳng Múa Việt Nam được nâng cấp lên thành Học viện Múa Việt Nam vào tháng 01/2019, quy mô và tên gọi của Khoa cũng không có sự thay đổi. Khoa tiếp tục đảm nhiệm công việc giảng dạy và mời giảng viên công tác giảng dạy các môn văn hóa trình độ THCS, THPT, Trung cấp, Cao đẳng và Đại học.

Học viện Múa Việt Nam hiện nay trực thuộc ba Bộ quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Trong đó, căn cứ vào từng chương trình đào tạo các ngành trong nhà trường, các môn học trang bị kiến thức giáo dục phổ thông, kiến thức đại cương và kiến thức cơ sở ngành cho học sinh, sinh viên luôn phải bám sám sát yêu cầu của từng Bộ. Chương trình học Phổ thông và Đại học tuân thủ theo quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chương trình Trung cấp và Cao đẳng theo quy chế, quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Với đội ngũ giảng viên và cộng tác viên tốt nghiệp các trường Đại học sư phạm trình độ thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên, Khoa đã đảm nhiệm việc giảng dạy đảm bảo chất lượng trong suốt 60 năm qua. Mỗi giảng viên trong Khoa đều nhận thức rằng nâng cao trình độ không những là công việc theo thời gian mà còn đi liền với sự phát triển để góp phần đào tạo những thế hệ tương lai của Học viện Múa Việt Nam có khả năng thích ứng với thời đại mới đầy năng động; đáp ứng nhu cầu đổi mới của nền giáo dục hiện nay trong xu thế hợp tác và hội nhập văn hóa, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đưa nghệ thuật múa nước nhà vươn cao, vươn xa khắp năm châu. 

Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc: Quản lý đội ngũ giảng viên và các hoạt động giảng dạy, chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo các môn văn hóa, các môn chung và các môn giáo dục đại cương cho HSSV của Học viện.

Nhiệm vụ

a) Quản lý đội ngũ giảng viên và cộng tác viên của Khoa;

b) Biên soạn chương trình, giáo trình theo khung chương trình đào tạo áp dụng đối với trường năng khiếu, nghệ thuật chuyên biệt;

c) Phối hợp với đơn vị liên kết giảng dạy để tổ chức quản lý dạy học và cấp chứng chỉ môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, bàn giao chứng chỉ cho Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế;

d) Tổ chức giảng dạy, rèn luyện đạo đức cho học sinh, sinh viên;

e) Phối hợp với phòng Công tác học sinh, sinh viên và Thư viện trong quản lý, đánh giá rèn luyện học sinh, sinh viên; 

f) Tham gia nghiên cứu khoa học, cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học;

g) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu theo đúng nội dung chương trình, kế hoạch đào tạo của Học viện;

h) Phối hợp với Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục tổ chức thi các môn chung, môn giáo dục đại cương cho các trình độ đào tạo;               

i) Thống kê giờ giảng của giảng viên theo từng học kỳ và năm học;

k) Tham gia các hội đồng khoa học, chuyên môn, phối hợp với các đơn vị khác trong công tác chuyên môn, trong việc quản lý cơ sở vật chất, trong việc ổn định đội ngũ giảng viên, nâng cao trình độ, công tác thi đua, khen thưởng và các công tác khác…;

l) Tổ chức dự giờ, đánh giá giờ giảng của giảng viên;

m) Phối hợp với Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế thực hiện các thủ tục xét tốt nghiệp trung học cơ sở, xét tuyển vào lớp 10 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia;

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

giảng viên cơ hữu

ThS Lê Thị Ánh Tuyết

Trưởng khoa, giảng viên Lịch sử

Email: tuyetlta@vnad.edu.vn

ThS Cao Thị Phương Nhung

Phó trưởng khoa, giảng viên Chính trị

Email: nhungctp@vnad.edu.vn

ThS Đinh Thị Thu Hà

Giảng viên Sinh học

Email: hadtt@vnad.edu.vn

ThS Hoàng Thị Kim Dung

Giảng viên Ngữ văn

Email: dunghtk@vnad.edu.vn

ThS Trịnh Thị Hồng Hạnh

Giảng viên Ngữ văn

Email: hanhtth@vnad.edu.vn

ThS Đào Hương Thủy

Giảng viên Toán học

Email: thuydh@vnad.edu.vn

giảng viên kiêm giảng & thỉnh giảng

TS Phạm Thị Hồng Hạnh

Giảng viên kiêm giảng Toán học

Email: hanhpth@vnad.edu.vn

ThS Trần Hải Yến

Giảng viên kiêm giảng Tin học

Email: yenth@vnad.edu.vn

TS Phạm Xuân Thu

Giảng viên thỉnh giảng Lịch sử Đảng

Email: thupx@vnad.edu.vn