HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
diễn viên múa dân gian dân tộc

I. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC PHẢI ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP NGÀNH, NGHỀ DIỄN VIÊN MÚA

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề Diễn viên múa

Múa là một bộ môn nghệ thuật biểu diễn sử dụng ngôn ngữ hình thể để phản ánh tư tưởng, tình cảm, hiện tượng của cuộc sống. Nguồn gốc của nghệ thuật múa chính là những hành động của con người trong đời sống, trong quá trình lao động cộng với sự quan sát thiên nhiên. Từ đó, các động tác múa có những thay đổi, cải tiến, mang tính khái quát nghệ thuật cao để diễn đạt những nội dung, tình cảm, suy nghĩ và ý tưởng tới khán giả.

Diễn viên múa đã dùng chính cơ thể của mình để làm sống dậy các nhân vật, thể hiện những cảm xúc và tạo ra phong cách cho màn trình diễn. Diễn viên múa dựa và các kỹ thuật, nhịp điệu và thực hiện theo ý tưởng của người biên đạo múa. Do vậy, cơ thể của người diễn viên múa rất uyển chuyển, họ biết cách điều hòa nhịp thở, đứng và di chuyển cơ thể. Diễn viên múa thường biểu diễn trong các nhà hát, sân khấu và đài truyền hình. 

Diễn viên biểu diễn múa trình độ trung cấp là ngành, nghề mà người học được học tập, nghiên cứu các môn múa ở nước ngoài và trong nước như: múa cổ điển châu Âu, múa đương đại, múa dân gian Việt Nam, múa truyền thống Việt Nam, múa đôi (Duo), múa tính cách nước ngoài, kỹ thuật biểu diễn trong tác phẩm múa, đáp ứng yêu cầu bậc 4 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Diễn viên biểu diễn kịch múa sau khi tốt nghiệp trở thành diễn viên múa trong các nhà hát chuyên về lĩnh vực múa ballet và đương đại, tham gia biểu diễn tại các dàn nhạc giao hưởng, các chương trình ca múa nhạc tổng hợp, chương trình truyền hình nghệ thuật; các chương trình cấp quốc gia và tư nhân đầu tư theo đơn đặt hàng của Nhà nước và tư nhân...

Diễn viên biểu diễn múa dân gian dân tộc sau khi tốt nghiệp trở thành diễn viên múa hoạt động trong các nhà hát, đoàn ca múa nhạc tổng hợp hoặc thành lập nhóm riêng hoạt động tự do trong các chương trình tổ chức sự kiện giới thiệu quảng cáo của các doanh nghiệp của Nhà nước và tư nhân.

2. Kiến thức

3. Kỹ năng

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trung cấp, người học có thể đảm nhiệm các vị trí công việc:

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

II. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM DIỄN VIÊN MÚA DÂN GIAN VIỆT NAM

1. Mô tả vị trí việc làm

Diễn viên múa dân gian Việt Nam là người biểu diễn các tác phẩm múa của dân tộc Việt Nam, phong phú về thể loại và phong cách khác nhau. Diễn viên biểu diễn múa dân gian Việt Nam tham gia thực hiện các chương trình nghệ thuật trình diễn như: chương trình ca múa nhạc tổng hợp, chương trình truyền hình thực tế; các chương trình lễ hội, festival trong nước và quốc tế; các chương trình tư nhân đầu tư theo đơn đặt hàng.

1.1. Kiến thức

1.2. Kỹ năng

1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

2. Các đơn vị năng lực của vị trí việc làm

3. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực

a) Các năng lực cơ bản

(1) Vận dụng kiến thức về chính trị, pháp luật, an ninh quốc phòng

Yêu cầu kiến thức:

Yêu cầu kỹ năng:

Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

(2) Sử dụng tin học ở mức độ cơ bản 

Yêu cầu kiến thức: 

Yêu cầu kỹ năng: 

Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

(3) Sử dụng ngoại ngữ trình độ cơ bản 

Yêu cầu kiến thức: 

Yêu cầu kỹ năng: 

Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

(4) Vận dụng kỹ năng mềm trong công việc

Yêu cầu kiến thức:

Yêu cầu kỹ năng:

Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

(5) Thực hành rèn luyện sức khỏe

Yêu cầu kiến thức: 

Yêu cầu kỹ năng: 

Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

(6) Xây dựng và phát triển các mối quan hệ trong công việc

Yêu cầu kiến thức: 

Yêu cầu kỹ năng: 

Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

b) Các năng lực chung 

(1) Xây dựng kế hoạch luyện tập, biểu diễn

Yêu cầu kiến thức:

Yêu cầu kỹ năng:

Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

(2) Làm việc nhóm

Yêu cầu kiến thức:

Yêu cầu kỹ năng:

Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

(3) Tìm hiểu lịch sử múa thế giới, múa Việt Nam qua các thời kỳ

Yêu cầu kiến thức:

Yêu cầu kỹ năng:

Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

(4) Cập nhật các thể loại múa đương đại 

Yêu cầu kiến thức:

Yêu cầu kỹ năng:

Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

(5) Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nghề nghiệp

Yêu cầu kiến thức:

Yêu cầu kỹ năng:

Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

c) Các năng lực chuyên môn

(1) Nắm vững các kiến thức chuyên môn trong chương trình đào tạo

Yêu cầu kiến thức:

Yêu cầu kỹ năng: 

Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

(2) Luyện tập kỹ thuật, kỹ xảo trong múa dân gian dân tộc

Yêu cầu kiến thức:

Yêu cầu kỹ năng: 

Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

(3) Thực hành biểu diễn với tác phẩm múa

Yêu cầu kiến thức: 

Yêu cầu kỹ năng:

Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

(4) Biểu diễn múa solo, múa duo,múa ba người và múa tập thể

Yêu cầu kiến thức:

Yêu cầu kỹ năng:

Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

(5) Rèn luyện bản lĩnh trên sân khấu

Yêu cầu kiến thức:

Yêu cầu kỹ năng:

Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

(6) Xử lý tình huống sân khấu

Yêu cầu kiến thức:

Yêu cầu kỹ năng:

Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

(7) Cập nhật kiến thức ngành/nghề để phát triển năng lực chuyên môn

Yêu cầu kiến thức:

Yêu cầu kỹ năng:

Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

Theo dõi fanpage Tuyển sinh Học viện Múa Việt Nam (https://www.facebook.com/tshvmvn) hoặc trang Tuyển sinh để cập nhật thông tin tuyển sinh