HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn

Ban Biên tập bản tin nghệ thuật múa

Trưởng Ban : TS. NSƯT Trần Văn Hải

Liên hệ : Ban Biên tập bản tin nghệ thuật múa

Điện thoại : 024.3226.2708

Email : ntm@vnad.edu.vn

Website : vnad.edu.vn

số mới nhất: số 20 (01/2023) 

các số đã phát hành