HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn

Ban Biên tập bản tin nghệ thuật múa

Phó Trưởng ban: TS. NGƯT Nguyễn Thúy Nga

Liên hệ: Ban Biên tập bản tin nghệ thuật múa

Điện thoại: 024.3226.2708

Email: ntm@vnad.edu.vn

Website: vnad.edu.vn

số mới nhất: số 20 (01/2023) 

các số đã phát hành