HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn

bản tin 09/2023

bản tin 08/2023

bản tin 07/2023

bản tin 06/2023

bản tin 05/2023

bản tin 04/2023

bản tin 03/2023

bản tin 02/2023

bản tin 01/2023

HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM TỔ CHỨC GẶP MẶT, CHÚC TẾT BAN LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ, VIÊN CHỨC CỦA HỌC VIỆN ĐÃ NGHỈ  HƯU NHÂN DỊP TẾT QUÝ MÃO 2023

16/01/2023

bản tin 12/2022

bản tin 11/2022

bản tin 10/2022

bản tin 9/2022

bản tin 8/2022

bản tin 7/2022

bản tin 6/2022

bản tin 5/2022

bản tin 4/2022

bản tin 3/2022

bản tin 2/2022

bản tin 1/2022

bản tin 12/2021

bản tin 11/2021

bản tin 10/2021

bản tin 09/2021

bản tin 08/2021

bản tin 07/2021

bản tin 06/2021

bản tin 05/2021

bản tin 04/2021

bản tin 03/2021

Học viện Múa Việt Nam tổ chức thi tốt nghiệp văn hóa phổ thông (Nhóm III) năm học 2020 – 2021

11/03/2021 

Học viện Múa Việt Nam đón học sinh, sinh viên quay trở lại học tập

08/03/2021  

bản tin 02/2021

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Định hướng giáo dục nhân cách cho sinh viên Học viện Múa Việt Nam hiện nay”

06/02/2021 

bản tin 01/2021

Nghiệm thu giáo trình đào tạo tài năng “Lịch sử Nghệ thuật biểu diễn kịch múa Việt Nam”

20/01/2021 

Nghiệm thu giáo trình đào tạo tài năng “Kiến thức âm nhạc trong đào tạo Múa”

20/01/2020 

Học viện Múa Việt Nam tổ chức khai mạc kỳ thi tốt nghiệp ngành Diễn viên Múa - Trình độ cao đẳng các lớp K3 Kịch múa và K5 Dân gian dân tộc

14/01/2021 

Học sinh, sinh viên Học viện Múa Việt Nam tham gia Chương trình nghệ thuật “Hào khí Bạch Đằng Giang”

05/01/2021