HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546 ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
KHAI MẠC RA QUÂN HUẤN LUYỆN LỰC LƯỢNG TỰ VỆ

CỤM TỰ VỆ SỐ 04 – QUẬN CẦU GIẤY NĂM 2022

Ban Chỉ huy quân sự Học viện Múa Việt Nam

07/06/2022

Căn cứ Thông tư số 69/2020/TT-BQP ngày 15/06/2020 của Bộ Quốc phòng về việc Quy định chi tiết một số điều Luật Dân quân tự vệ về tập huấn, bồi dưỡng, huấn, hội thi, hội thao Dân quân tự vệ; Hướng dẫn số 2380/HD-BTM ngày 31/12/2020 của Bộ Tham mưu/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục Quốc phòng và an ninh năm 2022; Thực hiện kế hoạch Quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022, Ban Chỉ huy quân sự(CHQS) Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội - Đơn vị cụm trưởng Cụm Tự vệ số 4 đã xây dựng Kế hoạch Huấn luyện lực lượng Tự vệ tại chỗ Cụm tự vệ số 4 với thời gian 07 ngày. Buổi Khai mạc ra quân huấn luyện lực lượng Tự vệ Cụm Tự vệ số 04 – quận Cầu Giấy năm 2022 đã diễn ra vào 08h00 ngày 03/06/2022 tại Hội trường Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội.

Tham gia Đợt huấn luyện năm nay có gần 200 chiến sĩ đến từ 07 đơn vị gồm: Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội; Học viện Tư pháp; Trường Đại học Sân Khấu - Điện Ảnh Hà Nội; Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nhà máy in tiền Quốc gia; Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh an toàn thực phẩm Quốc gia và Học viện Múa Việt Nam. Ban CHQS Học viện Múa Việt Nam do đồng chí TS.NSƯT Trần Văn Hải – Q.Giám đốc làm Chỉ huy trưởng đã cử 12 đồng chí (gồm 07 nam và 05 nữ) tự vệ là cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện tham gia. Trong đó, trực tiếp tham gia đợt huấn luyện năm nay có 03 đ/c là thành viên Ban CHQS Học viện là: đ/c – ThS NSƯT Nguyễn Tất Hiền – Chỉ huy phó; đ/c ThS Cao Thị Phương Nhung – Chính trị viên phó và đ/c ThS Nguyễn Việt Hà – Trung đội trưởng.

Huấn luyện lực lượng tự vệ là hoạt động mà Ban CHQS quận Cầu Giấy thực hiện tại Cụm Tự vệ số 04 tổ chức định kỳ vào tháng 06 hằng năm. Đây là hoạt động rất thiết thực bởi qua chương trình huấn luyện, các chiến sĩ tự vệ nâng cao được khả năng làm tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, nâng cao trình độ trình độ kỹ thuật, chiến thuật và khả năng sử dụng thành thạo vũ khí chiến đấu, trình độ chỉ huy, hiệp đồng xử lý các tình huống có thể xảy ra tại cơ sở mình. Đồng thời, hoạt động này cũng giúp các chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ chính trị đất nước, trao đổi học hỏi kinh nghiệm giữa các lực lượng tự vệ trên địa bàn Cụm Tự vệ số 04, quận Cầu Giấy.

Đợt huấn luyện tự vệ Cụm số 04, quận Cầu Giấy kéo dài từ ngày 03/06/2022 đến hết ngày 10/06/2022. Kết thúc đợt huấn luyện, Ban CHQS quận Cầu Giấy sẽ chọn ra những chiến sĩ xuất sắc nhất tham gia Hội thao Quốc phòng Lực lượng tự vệ cấp quận – quận Cầu Giấy.

Một số hình ảnh của Lễ Khai mạc Huấn luyện năm 2022: