HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
Thông điệp 2K+ phòng chống dịch COVID-19 hiện nay

04/05/2023

Trung tâm Thông tin, Thư viện


Trước diễn biến ca mắc COVID-19 có sự gia tăng, Bộ Y tế đã đưa ra Thông điệp 2K (Khẩu trang - Khử khuẩn) và vẫn coi đó là biện pháp phòng chống dịch COVID-19 quan trọng, bên cạnh Vaccine + Thuốc + Điều trị + Ý thức người dân và các biện pháp khác.

Trung tâm Thông tin, Thư viện, Học viện Múa Việt Nam giới thiệu Infographic của Bộ Y tế về thông điệp 2K. Nguồn tư liệu được lấy từ Cổng thông tin điện tử và kênh YouTube Bộ Y tế.

Video Thông điệp 2K+ phòng chống dịch COVID-19| Kênh thông tin Bộ Y tế

[Infographic] Thông điệp 2K+ phòng chống dịch COVID-19 hiện nay