HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
Sinh hoạt Chi bộ khoa Diễn viên Múa, chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

10/05/2023

ThS Trịnh Minh Ngọc, Chi bộ khoa Diễn viên Múa


Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 01-KL/TW về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tại chỉ thị này, Đảng ta nhấn mạnh: “Để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, cần phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Học Bác cách “nêu gương” là làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người ngày càng thấm sâu, lan tỏa vào đời sống; trở thành cốt cách, tác phong của mỗi cán bộ, đảng viên.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng đã có tác động tích cực, lan tỏa trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên Học viện Múa Việt Nam. Để phong trào tiếp tục đi vào chiều sâu với những hoạt động cụ thể và thiết thực, được sự chỉ đạo của Đảng ủy Học viện, Chi bộ Khoa Diễn viên múa xây dựng Chuyên đề: “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và đổi mới sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc”. Chuyên đề của Chi bộ Khoa Diễn viên múa được thể hiện qua hình thức tọa đàm kết hợp với trình chiếu minh họa diễn ra vào ngày 24 tháng 4 năm 2023. Nhóm tác giả của chuyên đề gồm: ThS Trịnh Minh Ngọc - Phó Bí thư Chi bộ, ThS Trần Thị Bích Lan và GV Bùi Quỳnh Trang - Đảng viên Chi bộ. Dự buổi tọa đàm có sự tham dự của Đảng ủy, Ban Giám đốc và Bí thư các Chi bộ Học viện múa Việt Nam. Chuyên đề đã toát lên ý nghĩa, giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đặc biệt việc phát huy trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ. Chuyên đề đã nhận được những lời khen ngợi về sự đầu tư hình ảnh, clip cũng như nội dung bài viết cô đọng, súc tích và hấp dẫn, ngoài ra còn có sự đóng góp ý kiến từ Đảng ủy, Ban Giám đốc và các đồng chí đảng viên Chi bộ.

Sau gần hai năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhận thức về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên trong toàn Chi bộ khoa Diễn viên Múa tiếp tục được nâng lên rõ rệt, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, từ đó giúp tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Khoa Diễn viên múa và của Học viện Múa Việt Nam. Từ nhận thức sâu sắc đó, mỗi đồng chí đảng viên trong Chi bộ căn cứ vào nhiệm vụ giảng dạy, trách nhiệm được giao xây dựng kế hoạch hoạt động bằng những công việc cụ thể, thiết thực để triển khai, thực hiện. Qua đó ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công tác, sự nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên được nâng lên, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Các đảng viên Chi bộ khoa Diễn viên múa tham dự chuyên đề ngày 24/4/2023

Đ/c Trần Văn Hải – Bí thư Đảng bộ, Q. Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo

Đ/c Trương Thị Ngọc Bích – Bí thư Chi bộ điều hành buổi sinh hoạt chuyên đề

03 đảng viên thực hiện chuyên đề