HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn

thông báo 08/2023

thông báo 07/2023

thông báo 06/2023

thông báo 03/2023

thông báo 02/2023

thông báo 12/2022

thông báo 09/2022

thông báo 08/2022

thông báo 05/2022

thông báo 03/2022

thông báo 02/2022

thông báo 12/2021

thông báo 11/2021

thông báo 10/2021

thông báo 09/2021

thông báo 07/2021

thông báo 06/2021

thông báo 05/2021

thông báo 04/2021

thông báo 03/2021

Thông báo số 28/HVMVN-CTHSSV ngày 24/02/2021 của Phòng Công tác HSSV đối với HSSV ở vùng có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

02/03/2021

Kế hoạch số 24/KH-HVMVN ngày 22/02/2021 của Học viện Múa Việt Nam về việc đón HSSV quay trở lại học tập

02/03/2021

thông báo 01/2021

Quyết định số 448/QĐ-HVMVN ngày 31/12/2020 của Q. Giám đốc Học viện Múa Việt Nam về việc khen thưởng học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập năm học 2019 - 2020

26/01/2021

Quyết định số 447/QĐ-HVMVN ngày 31/12/2020 của Q. Giám đốc Học viện Múa Việt Nam về việc khen thưởng danh hiệu "Tập thể học sinh, sinh viên Tiên tiến" năm học 2019 - 2020

26/01/2021

thông báo 12/2020

Kế hoạch số 262/KH-HVMVN ngày 04/12/2020 của BCĐ Phòng, chống Covid 19, Học viện Múa Việt Nam về phòng, chống dịch bệnh Covid 19

07/12/2020

Quyết định số 3671/QĐ-BVHTTDL ngày 07/12/2020 của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL về việc tổ chức Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc” năm 2020

07/12/2020 

Công văn số 4519/BVHTTDL-ĐT ngày 04/12/2020 của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL về việc phòng, chống dịch Covid – 19

04/12/2020 

thông báo 11/2020

Quyết định số 3491/QÐ-BVHTTDL ngày 23/11/2020 về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân Học viện Múa Việt Nam

23/11/2020 

Quyết định số 3489/QÐ-BVHTTDL ngày 23/11/2020 về việc ban hành Quy chế tổ chức Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc” năm 2020

23/11/2020 

Công văn số 4332/BVHTTDL-ÐT ngày 19/11/2020 về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội thi tài năng trẻ HSSV các CSĐT văn hóa nghệ thuật toàn quốc

19/11/2020 

Quyết định s3313/QÐ-BVHTTDL ngày 11/11/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc”

11/11/2020

thông báo 10/2020

Thông báo số 200-TB/HMVN ngày 19/10/2020 của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam về danh sách Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ VII, phân công chức trách trong Ban Chấp hành và danh sách Hội đồng nghệ thuật của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam

19/10/2020

Quyết định số 2838/QÐ-BVHTTDL ngày 07/10/2020 của Bộ VH,TT&DL về việc tổ chức Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc” 

07/10/2020 

thông báo 09/2020

Quyết định số 2649/QÐ-BVHTTDL ngày 22/09/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức “Cuộc thi Tài năng biểu diễn Múa - 2020” 

22/09/2020 

thông báo 07/2020

Công văn số 2738/BVHTTDL-ÐT ngày 27/07/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai một số nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo năm học 2020-2021 

27/07/2020 

thông báo 05/2020

Kế hoạch tổ chức giao hữu bóng đá chào mừng đại hội đảng bộ Học viện Múa Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

28/05/2020

thông báo 04/2020

Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

25/04/2020

thông báo 02/2020

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm các nhà giáo đề nghị xét danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020

13/02/2020