HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
Thông báo về việc nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024

24/04/2024

Phòng Hành chính, Tổng hợp


Căn cứ công văn số 1622/BVHTTDL-VP ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thông báo nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024.

Học viện Múa Việt Nam thông báo thời gian nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 như sau:

1. Thời gian nghỉ lễ

Cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên được nghỉ 05 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 27/4/2024 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2024 (làm bù vào ngày thứ Bảy ngày 04/5/2024 do được hoán đổi ngày làm việc từ thứ Hai ngày 29/4/2024 sang thứ Bảy ngày 04/5/2024).

2. Tổ chức thực hiện

- Trước khi nghỉ lễ, yêu cầu các đơn vị thuộc Học viện thực hiện an toàn phòng chống cháy nổ; kiểm tra, tắt các thiết bị điện; khóa và niêm phong tủ tài liệu, hồ sơ, phòng làm việc.

- Trưởng các đơn vị thông báo tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên biết và thực hiện. Trong thời gian nghỉ lễ, cán bộ, giảng viên, người lao động đến Học viện làm việc phải thông báo với Tổ Bảo vệ.

Phòng Hành chính, Tổng hợp lập kế hoạch phân công cán bộ, nhân viên trực đảm bảo an ninh trật tự 24h/24h trong thời gian nghỉ lễ.

173.TB.HVM.pdf